• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Predklinički praktikum

Svladavanje bioloških i kliničkih načela te osnovnih praktičnih vještina, kako bi student u četvrtoj godini bio osposobljen za osnovne parodontalne, restaurativne i protetske zahvate na pacijentu.

Ergonomija i priprema terapeuta, radnog mjesta i pacijenta. Postupci za sprčavanje prijenosa infekcije. Instrumenti, njihova upotreba i održavanje. Instrumenti za odstranjivanje tvrdih i mekih zubnih naslaga te struganje i poliranje zubnog korijena. Rotirajući instrumenti za preparaciju zuba (turbina, koljičnik, svrdla) i restauraciju zuba (matrice, nabijači, pomoćna sredstva za otiskivanje, otisni materijali). Rukovanje s metalima i upoznavanje zubotehničkog lotanja. Preparacija zuba za različita fiksnoprotetska sidra i otiskivanje. Labaoratorijski postupci izrade fiksnoprotetskih sidara (izljevanje radnih modela, pripreme individualnih radnih modela, modelacija do gotove potpune metalne krune, fasetirane krune, kompozitne krune). Izrada fiksnoprotetskih kolčića s nadogradnjom. Upoznavanje s djelovima totalne i djelomične proteze, izrada žičanih kvačica, individualnih akrilatnih otisnih žlica, zagrizni bedem na šelak baznoj ploči. Izrada privremene krune direktnom metodom. Klinička i histološka slika karijesne lezije, epidemiologija karijesa, dijagnostika, preventiva i liječenje, procjene rizika od nastanka karijesa. Preventiva zubnog karijesa. Relativno/apsolutno suho radno polje. Preparacija kaviteta za amalgam i izrada ispuna. Preparacija kaviteta za kompozitne materijale i izrada ispuna.

Obavezna literatura:

 1. Ćatović A. i sur. Klinička fiksna protetika. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999.
 2. Šutalo J. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Zagreb: Naklada Zadro, 1994.
 3. Tarle Z. Restaurativna dentalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada, 2019.

Dopunska literatura:

 1. Schillingburg TH., Hobo S., Whisett L., Jacobi R. Osnove fiksne protetike. Quintessence Publishing Co 2008.
 1. Osposobiti se za rad primjenom načela ergonomije u dentalnoj medicini;
 2. Utvrditi kliničko-laboratorijski tijek izrade fiksoprotetskog nadomjestka;
 3. Utvrditi kliničko-laboratorijski tijek izrade mobilnoprotetskog nadomjestka;
 4. Izvesti brušenja za sve vrste potpunih krunica i nadogradnji na modelu;
 5. Usporediti oblike i primjenu brusnih sredstava;
 6. Usporediti klasične i adhezijske principe preparacije kaviteta na modelu;
 7. Izvesti brušenja za sve vrste potpunih krunica i nadogradnji na modelu;
 8. Ovladati tehnikama održavanja suhog radnog polja;
 9. Utvrditi tehnologiju dentalnih materijala.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Vlatka Lajnert,
 • doc. dr. sc. Davor Seifert,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

Gostujući profesori:

 • prof. dr. sc. Duška Blagojević,
 • prof. dr. sc. Larisa Blažić,
 • prof. dr. sc. Dubravka Marković,
 • prof. dr. sc. Ljubomir Petrović,
 • izv. prof. dr. sc. Tatjana Puškar,
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Stojšin,
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Tušek.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal