• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Ginekologija i opstetricija

Cilj predmeta je predočiti studentu normalnu građu i funkcioniranje reproduktivnog sustava, kao i poremećaje u građi i funkciji reproduktivnog sustava, te osnovne kliničke slike najčešćih bolesti iz područja ginekologije i opstetricije. Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih ginekoloških bolesti, poremećaja u trudnoći i porođaju, s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi majke i djeteta.

Demografija i žensko zdravlje; Menstrualni ciklus; humana reprodukcija i utjecaji na žensko reprodukcijsko zdravlje; anatomija i fiziologija ženskog spolnog sustava; trudnoća i porod; Bolesna stanja u trudnoći; Maligne bolesti ženskog reproduktivnog sustava; Spolno prenosive bolesti

Obavezna literatura:

  1. Šimunić V i sur. Ginekologija. Zagreb: Medicinska biblioteka;  2001. (Odabrana poglavlja)
  2. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
  3. Karelović D. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.

 

 

Student će nakon uspješno položenog predmeta moći:

  1. Utvrditi fiziološke procese menstrualnog ciklusa, oplodnje, trudnoće i poroda i prepoznati  poremećaje istih
  2. Utvrditi najčešće simptome ginekoloških bolesti i njihovu pravilnu dijagnostiku i liječenje
  3. Procijeniti stanje  i intervenirati kod poremećaja  u novorođenčeta
  4. Prosuditi zakonsku regulativu u RH vezanu uz pobačaj i spolni odnos s maloljetnom osobom
  5. Argumentirano educirati o metodama prevencije spolno prenosivih bolesti, kao i metodama primarne i sekundarne prevencije malignih bolesti ženskoga spolnog sustava.
  6. Argumentirano poduprijeti ulogu i važnost kontracepcije

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal