• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Obilježja i značenje promocije zdravlja u dentalnoj medicini

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim odrednicama i konceptima promocije zdravlja s posebnim naglaskom na oralno zdravlje pojedinca i populacijske skupine. Studentima će se kroz kolegij objasniti važnost preventivnih programa i mjera za očuvanje oralnog zdravlja, pristup različitim populacijskim skupinama u promociji oralnog zdravlja, te važnost sudjelovanja i komunikacije cijelog dentalnog tima u očuvanju oralnog zdravlja opće populacije.

Oralno zdravlje i uvod u promociju oralnog zdravlja. Kep indeks i prevencija karijesa. Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u RH. Preventivne mjere za zaštitu oralnog zdravlja. Programi za zaštitu oralnog zdravlja u RH. Promocija oralnog zdravlja kod različitih populacijskih skupina. Uloga dentalnog tima u promociji i očuvanju zdravlja. 

Obavezna literatura:

 1. Bakarčić D i sur. Osnove prevencije karijesa i parodontnih bolesti. Split: Redak; 2013.

Dopunska literatura:

 1. Puntarić D, Ropac D, Jurčev AS, i sur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada: Hrvatsko katoličko sveučilište; 2017.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Poduprijeti važnost promocije oralnog zdravlja te preventivnih programa i mjera za očuvanje oralnog zdravlja
 2. Valorizirati epidemiološke podatke oralnog zdravlja i KEP indeks u Hrvatskoj
 3. Preporučiti preventivne mjere očuvanja i promocije oralnog zdravlja
 4. Predvidjeti posljedice socijalnog i fizičkog okruženja na oralno zdravlje pacijenta
 5. Usporediti pristup promociji i očuvanju oralnog zdravlja kod različitih populacijskih skupina

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Jelena Jakab dr. med., asistent


  REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

  TEČAJ

  1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

  TEČAJ

  Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

  Simpozij

  Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

  Konferencija

  Nursing Education and Science (NES)

  Scientific-professional Journal