• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Biokemija

Cilj predmeta je naučiti studente osnove djelovanja bioloških procesa i njihovu regulaciju na molekularnoj razini. Cilj predmeta je studentima prenijeti znanje iz osnovnih biokemijskih procesa koji omogućavaju živim organizmima normalan rad, održavanje optimalne koncentracije sastojaka u stanicama i tjelesnim tekućinama te procesa koji su uključeni u rast i razmnožavanje.

Opći uvod. Objašnjenje općeg značaja biokemije i liječenje oboljenja. Općenito o intermedijarnom metabolizmu. Općenito o regulaciji metaboličkih puteva. Oksidacijski procesi u stanici povezani sa dobivanjem energije. Ugljikohidrati.Probava ugljikohidrata. Razgradnja i biosinteza ugljikohidrata. Reglacija metabolizma ugljikohidrata. Oboljenja povezana sa defektima metabolizma ugljikohidrata. Lipidi.Probava lipida. Stanična razgradnja i biosinteza jednostavnih i složenih lipida. Metabolizam kolesterola i žučnih kiselina. Metabolizam lipoproteina. Metabolizam eikozanida. Regulacija metabolizma lipida. Oboljenja povezana sa defektima metabolizma lipida. Aminokiseline.Probava proteina.Unutarstanična razgradnja proteina.Razgradnja aminokiselina. Biosinteza neesencijalnih aminokiselina. Regulacija brzine metabolizma aminokiselina. Oboljenja povezana sa defektima metabolizma aminokiselina. Aminokiseline kao izvor tvari u biosintezi. Biosinteza i razgradnja nukleotida. Regulacija metabolizma nukleotida. Oboljenja povezana sa metabolizmom nukleotida.Nukleinske kiseline. Struktura i osobine DNA. Replikacija i reparacija DNA.Biosinteza RNA.Posttranskripcijske modifikacije.Regulacija biosinteze RNA.Razgradnja nukleinskih kiselina. Genetski kod.Genetske bolesti.Proteini. Biosinteza proteina. Postranslacijske modifikacije. Regulacija brzine biosinteze proteina. Biosinteza pojedinih (izabranih)proteina. Osnove genetskog inžinjeringa. Tehnologija rekombinantne DNA. Upotreba tehnologije rekombinantne DNA u dentalnoj medicini. Hormoni.Biosinteza hormona. Izlučivanje hormona. Razgradnja hormona. Mehanizmi djelovanja hormona. Stanično signaliziranje. Uloga hormona u regulaciji metaboličnih procesa. Uloga hormona pri homeostazi. Biokemija usne šupljine. Sastav, osobine i uloga sline. Sastav tvrdih zubnih tkiva. Proces biomineralizacije. Molekularna biologija tvrdih zubnih tkiva. Nastanak i značaj pelikula. Metabolička aktivnost oralnih bakterija. Biokemijski aspekti karijesa. Zaštita od karijesa. Sastav i osobine parodontalnih tkiva. Biokemijski procesi u parodontalnim tkivima.

Obavezna literatura:

 1. Murray RK. Harperova ilustrirana biokemija. 28. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2011. 
 2. Glavaš-Obrovac Lj i sur. Interni priručnik za seminare i vježbe iz Medicinske kemije i biokemije 1. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
 3. Karlson P. Biokemija za studente kemije i medicine. Zagreb: Školska knjiga; 1993.
 4. Stryer L. Biokemija. 2. izd. Zagreb: Školska knjiga; 1991.
 5. Nastavni materijali

Dopunska literatura:

 1. Voet D, Voet J. Biochemstry. USA: Wiley and sons; 2004.                                                  
 2. Alberts B i sur. Molecular biology of the cell. New York: Garland Publishing; 2006.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi reakcije biositeze najvažnijih biokemijskih spojeva i povezati njihovu građu s kemijskim reakcijama i promjenama u procesu metabolizma

 2. Razlučiti načela biokemijskih i energetskih promjena i usporediti mehanizme regulacije metabolizma ugljikohidrata, lipida, proteina, informacijskih makromolekula i signalnih molekula,

 3. Kritički prosuditi metaboličke promjene na razini stanice, tkiva i cijelog organizma,

 4. Usporediti strukturu i ulogu bioloških membrana i izvanstaničnog matriksa,

 5. Utvrditi tijek i povezanost metaboličkih reakcija u različitim tkivima,  razlučiti signalne molekule uključene u (među)staničnu signalizaciju, te identificirati (pato)biokemijsku osnovu pojedinih metaboličkih bolesti,

 6. Preispitati biokemijsku pozadinu poremećaja uzrokovanih pogreškama u strukturi molekula, biokemijskim reakcijama ili biokemijskim procesima,

 7. Utvrditi praktične vještine za rad u biokemijskom laboratoriju (osnove sigurnog rada u laboratoriju, izračunavanje osnovnih laboratorijskih parametara te praćenje i tumačenje rezultata laboratorijskih mjerenja)

Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • Lucija Kuna, mag. biolog., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal