• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala

Studenti na predavanjima i seminarima uče  i usvajaju terminologiju,znanstvena i tehnološka načela te osnovne tehnološke postupke da bi u četvrtoj godini bili osposobljeni za upotrebu dentalnih materijala u kliničkom radu.Uče o doktrinalnim načelima upotrebe različitih dentalnih materijala.

Studenti uče osnovne karakteristike materijala:mehanička(čvrstoća, tvrdoća, elastičnost, plastičnost, modul elastičnosti), električna i elektrokemijska, toplinska (širenje i prijenos topline) i biokompatibilnost;uče o temeljnim komparativne svojstvima metala,keramike i plastičnih materijala i njihov utjecaj u praktičnoj primjeni;upoznaje   gips: vrste gipsa,stvrdnjavanje,promjene volumena i njihov utjecaj na netočnost odljeva,brzina stvrdnjavanja,akceleratori i inhibitori stvrdnjavana ,upotreba.Uči  o tvrdim i elastičnim otisnim materijalima:vrste,sastav,kemizam stvrdnjavanja,karakteristike i upotreba.Uči o alginatima,polisulfidima,polieterima i silikonima.Razlikuje kondenzacijske i adicijske silikone,upoznaje prednosti i mane i njihovu kliničku primjenu.Uči  različite vrste dentalnih cementa:klasični dentalni cementi,kompozitni cementi i staklenoionomerne,upoznaje njihove karakteristike, komparativne prednosti,upotrebu.Uči o metalima : struktura i svojstva metala; zna što je nukleacija i kristalna  rešetka.Zna što je rastezljivost metala,tvrdoća,elastičnost i plastična deformacija, kaljenje metala.Uči o dentalnim slitinama:sastav,priprema slizina,svojstva,izbor slitina.Zna što je rafiniranje, mehanskotehnološka svojstva i njihova funkcionalna povezanost.Uči o slitinama za izradu baze proteze,izbor, mehanskotehnološka svojstva.Upoznaje slitine za izradu keramike,izbor, mehanskotehnološka svojstva.Uči o keramici.Uči o preciznom lijevanju:osnovna načela,topljenje i lijevanje,izrada lijevnog oblika,lijevni sistemi,poroznost,termička obrada odljeva,ljevnost dentalnih slitina.Uči o polimerima i procesu polimerizacije:inicijacija,odvijanje i završetak procesa polimerizacije.Uči o toplinskoj,kemijskoj i svjetlosnoj polimerizaciji polimera, komparativne prednosti i upotreba.Uči o akrilatima:vrste,načine polimerizacije i utjecaj na mehanička svojstva,tehnologija prerade akrilata,sastav,rukovanje,nedostaci(kontrakcija,absorpcija vode,poroznost).Upozna toplu i hladnu polimerizaciju i njihovu upotrebu.Upozna mase za ulaganje:vrste,sastav i utjecaj sastava na stvrdnjavanje i dimenzijske promjene,svojstva i upotreba.Upozna osnove lotanja,klasično i lasersko zavarivanje.Upozna plastične mase u protetici:definicije i podjela,kemizam,polimerizacija,adicijska i kontenzacijska polimerizacija.Upozna bazne i materijale za fasetiranje.Upozna materijale za privremeno zatvaranje kaviteta.Uči o amalgamima:sastav,svojstva,stvrdnjavanje i upotreba.Upoznaje adhezive:generacije adheziva,svojstva,način vezivanja za caklinu i dentin,polimerizaciju i upotrebu.Upoznaje kompozite: sastav,svojstva, polimerizaciju,kontrakciju, upotrebu. Upoznaje materijale za punjenje korijenskih kanala: : sastav,svojstva i upotrebu.Uči o materijalima za zalijevanje fisura i druge specifične materijale u pedodonciji.Upozna o materijalima za rad u ortodonciji:metali,ortodontske žice i drugi metalni elementi,akrilate;zahtjeve mehanike i izbor.Uči o vosku:prirodni i umjetni,sastav,svojstva i upotreba.Upoznaje plovučac,polirna sredstva i druge materijale koji se uptrebljavaju u stomatološkoj protetici.

Obavezna literatura:

 1. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. 
 2. Šutalo J. Kompozitni materijali u stomatologiji. Zagreb: Grafički Zavod Hrvatske, 1988. 
 3. Živko J, Jerolimov V. Metali u stomatološkoj protetici. Zagreb: Školska knjiga, 2005 

Dopunska literatura:

 1. Craig R.G., Powers J.M., Wataha J.C. Dental materials. Properties and manipulation. St. Louis: Mosby Comp., 2000. 
 2. O’Brien W.J. Dental materials and their selection. 2nd Ed. Chicago: Quintessence Publ. Co., Inc., 1997. 
 3. Šutalo J. i sur. Patologija i terapija tvrdih zubnih tkiva. Zagreb: Naklada Zadro, 1994. 
 4. Stamenković D. (ur.). Stomatološki materijali, knjiga 1. Beograd: Stomatološki fakultet, 2009.
   

1.      Opisati temeljna mehanička, fizikalna, kemijska i biološka svojstva stomatoloških materijala;

2.      Opisati ispravno rukovanje pojedinim materijalom, te tehnološke postupke u zubotehničkom laboratoriju pri kojima se pojedini materijali koriste;

3.      Ispravno odabrati i primjeniti materijal kao dio terapije i terapijskog postupka;

4.      Kritički prosuditi povezanost temeljnih znanja o dentalnim materijalima s kliničkim disciplinama;

5.      Kritički procijeniti i argumentirati metode i rezultate za pojedini dentalni materijal;

Nositelj: doc. dr. sc. Davor Seifert

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Ivana Brekalo Pršo,
 • izv. prof. dr. sc. Marko Matijević.

Gostujući profesori:

 • akademik Vjekoslav Jerolimov

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Nikolina Lešić,
 • doc. dr. sc. Neven Vidović.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal