• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fiziologija i patofiziologija

Cilj predmeta Fiziologija s patofiziologijom je stjecanje znanja o fiziološkim funkcijama organizma koje je potrebno za razumijevanje tjelesnih procesa i održavanje njihove homeostaze, te upoznavanje studenata s načinima i uzrocima razvoja patofizioloških procesa. Studente se upoznaje s pojedinačnim fiziološkom funkcijama od razine molekule pa sve do razine organizma kao cjeline, te s temeljnim načelima opće i specijalne patofiziologije. Sveukupni cilj je upoznati studente s općim i specifičnim modelima ponašanja organizma u zdravlju i bolesti, osposobiti studenta za primjenu poznavanja fizioloških i patofizioloških procesa u kliničkom okruženju, te obučiti studenta vještini retrogradnog povezivanja simptoma, znaka ili bolesti s patofiziološkim mehanizmom njihova razvoja.

FIZIOLOGIJA. Fiziologija stanice i stanične membrane. Fiziologija mišićnog sustava. Fiziologija mišićne kontrakcije. Membranski i akcijski potencijal. Fiziologija živčane stanice i prijenos živčanog podražaja. Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na mišićnu aktivnost. Povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti. Fiziologija kardiovaskularnog sustava. Srčano-žilni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Osnove EKG-a. Fiziologija dišnog sustava. Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost. Osnove spirometrije. Fiziologija nefrološkog sustava. Acidobazna ravnoteža. Fiziologija probavnog sustava. Fiziologija hepatobilijarnog sustava. Fiziologija endokrinog sustava. Fiziologija hematološkog i imunosnog sustava.  
PATOFIZIOLOGIJA. Znakovi i simptomi bolesti i patofiziološki mehanizam njihova nastanka. Opći modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti. Opći principi odgovora organizma na ozljedu i infekciju, imunopatofiziologija. Specifični modeli ponašanja tkiva, organa i organskih sustava (probavni sustav, hepatobilijarni sustav, kardiovaskularni sustav, respiratorni sustav, endokrini sustav, sustav krvotvornih organa i krvi, urogenitalni sustav, živčani sustav, reproduktivni sustav). Patofiziologija razvoja temeljnih i najčešćih patoloških entiteta vezanih uz svaki od navedenih organskih sustava.

Obavezna literatura:

 1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija. 13. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.
 2. Gamulin S, Marušić M, Kovač Z, i sur. Patofiziologija. 8. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
   

Dopunska literatura:

 1. Materijali s predavanja i seminara
 2. Heimer S, Matković B. Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1997.
 3. Heimer S, i sur. Praktikum kineziološke fiziologije. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1997.
 4. Gamulin S. Patofiziologija za visoke medicinske škole. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 1. Prosuditi temeljne mehanizme regulacije homeostaze i poremećaja regulacije homeostaze
 2. Procijeniti glavne fiziološke i patofiziološke procese u pojedinim organskim sustavima (živčani, lokomotorni, srčano-krvožilni, dišni, mokraćni, endokrini, imunološki, reproduktivni i probavni sustav)
 3. Vrednovati međusobne fiziološke odnose pojedinih organskih sustava zdravog čovjeka, kao i međusobni utjecaj poremećaja organskih sustava
 4. Argumentirati fiziološku prilagodbu organizma na promjene aktivnosti organizma ili uvjete okoliša kojima je organizam izložen
 5. Utvrditi principe mjerenja i testiranja fizioloških funkcija te glavne uredne i patološke parametre

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

           


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal