• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Interna medicina

Cilj predmeta je naučiti studenta kako prepoznati kliničke simptome i znakove bolesti unutarnjih organa i organskih sustava, razumjeti njihovu patofiziološku podlogu i odrediti potencijalne diferencijalne dijagnoze, te na temelju prikupljenih podataka izvesti zaključke o najvjerojatnijoj dijagnozi, sudjelovati u daljnjim dijagnostičkim postupcima u suradnji s drugim zdravstvenim stručnjacima te planirati kineziterapijske intervencije i preporučiti optimalnu terapiju i program rehabilitacije. Studente će se također osposobiti za prepoznavanje hitnih i akutnih internističkih stanja te provođenje adekvatnih postupaka u slučaju hitnih medicinskih intervencija.

Odabrana poglavlja iz gastroenterologije i onkologije. Prikaz slučaja bolesti probavnog sustava. Odabrana poglavlja iz kardiologije. Prikaz slučaja bolesti srca i krvnih žila. Odabrana poglavlja iz endokrinologije. Prikaz slučaja bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem. Odabrana poglavlja iz pulmologije. Prikaz slučaja bolesti dišnog sustava. Odabrana poglavlja iz nefrologije. Prikaz slučaja bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Odabrana poglavlja iz hematologije. Prikaz slučaja bolesti krvi i krvotvornih organa. Odabrana poglavlja iz reumatologije, kliničke imunologije i alergologije. Prikaz slučaja bolesti mišićno-koštanog sustava. Osobitosti fizioterapeutskih intervencija kod internističkih bolesti. Internističke bolesti s utjecajem na mišićno-koštani sustav. Hitna medicinska stanja tijekom procesa rehabilitacije.

Obavezna literatura:

  1. Vrhovac B, i sur. Interna medicina. 4. izd. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008.
  2. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.

Dopunska literatura:

  1. Metelko Ž, Harambašić H, i sur. Internistička propedeutika. Zagreb: Medicinska naklada; 1999.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

1. Procijeniti vodeće simptome i znakove najznačajnijih bolesti unutarnjih organa i organskih sustava

2. Utvrditi patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti unutarnjih organa i organskih sustava 

3. Usporediti kliničku sliku internističke bolesti i manifestacije na mišićno-koštanom sustavu

4. Odabrati diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti na temelju kliničkih simptoma i znakova prisutnih u kliničkoj slici

5. Preporučiti dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja

6. Prosuditi utjecaj internističkih komorbiditeta na provođenje kineziterapijske intervencije

7. Preporučiti optimalnu terapiju i program rehabilitacije uzimajući u obzir internističke komorbiditete i rizik od razvoja hitnih internističkih stanja

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

  • doc. dr. sc. Blaženka Miškić,
  • doc. dr. sc. Davorin Pezerović,
  • Jelena Jakab, dr. med., asistent,
  • Nikola Volarić, dr. med., asistent,
  • Luka Malenica, dr. med., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal