• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihobiologija stresa

Glavni cilj kolegija jest upoznati studente s temeljnim biološkim i psihičkim mehanizmima nastanka stresa u ljudi i njihovim posljedicama na ljudsko zdravlje. Također, studenti će biti upoznati s glavnim psihobiološkim tehnikama relaksacije i mehanizmima njihovog djelovanja.

Pregled staničnog metabolizma i pojam homeostaze. Definicija i podjela stresora. Reakcije na stres: biološke, psihičke i bihevioralne. Uloga živčanog, endokrinog i imunosnog sustava u recepciji i transdukciji signala te u biološkom odgovoru. Kisik i reaktivne kisikove jedinke. Oštećenja biomolekula i staničnih struktura u uvjetima oksidacijskog stresa. Uloga neenzimskih i enzimskih antioksidansa. Stres i zdravlje ljudi: biološka podloga različitih bolesti i poremećaja. Prikaz psihobioloških tehnika relaksacije: abdominalno disanje, progresivna mišićna relaksacija, autogeni trening.

Obavezna literatura:

 1. Guyton AC, Hall JE. Medicinska fiziologija – udžbenik. Zagreb: Medicinska naklada; 2017.
 2. Hudek-Knežević J, Kardum I. Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2006.
   

Dopunska literatura:

 1. Gruden V. Autogeni trening: vježbom do sreće. Zagreb: Erudit; 1996.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Opisati, povezati i kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji stresa s psihološkim osobinama čovjeka;
 2. Objasniti mehanizme stvaranja reaktivnih kisikovih jedinki i slobodnih radikala u metaboličkim putovima i objasniti njihovu biološku ulogu u različitim zdravstvenim poremećajima;
 3. Prepoznati i objasniti ulogu antioksidansa u prevenciji i terapiji;
 4. Objasniti načine djelovanja temeljnih psihobioloških tehnika opuštanja;
 5. Adekvatno koristiti temeljnu biološku terminologiju vezanu uz istraživanje stresa;
 6. Prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje;
 7. Odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje

Nositelj: prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal