• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Sport osoba s invaliditetom

Usvajanje dodatnih znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije u populaciji osoba s različitim stupnjevima invaliditeta.

Definicija sporta osoba s invaliditetom, zakonitosti i principi sporta osoba s invaliditetom, funkcionalna klasifikacija, prilagodba sportova za osobe s invaliditetom; sportovi za osobe s invaliditetom: košarka u invalidskim kolicima, sjedeća odbojka, streljaštvo, golbol, plivanje, kuglanje za slijepe osobe, tenis u invalidskim kolicima, adaptirane kineziološke aktivnosti, testovi funkcionalne klasifikacije, stolni tenis u invalidskim kolicima.

Obavezna literatura:

 1. Ciliga D. Sport osoba s invaliditetom (nastavni tekstovi). Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1998.

 

Dopunska literatura: 

 1. DePauw KP, Gavron SJ. Disability and Sport. Champaign, IL: Human Kinetics; 2005.
 2. Doll-Tepper G, Kroner M, Sonnenschein W. New Horizons in Sport for Athletes with a Disability. Köln: Meyer and Meyer Sport; 1999.
 3. Miller P. Fitness Programming and Physical Disability. Champaign, IL: Human Kinetics; 1995.
 4. Auxter D, Pyfer J, Huettig C. Principles and Methods of Adapted Physical Education and Recreation. New York: McGraw-Hill Companies; 2001.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Argumentirano odabrati odgovarajuće sportske aktivnosti osobama s određenim stupnjem invaliditeta
 2. Kreirati adaptirane sportske aktivnosti osobama s invaliditetom na temelju kinezioloških zakonitosti
 3. Kreirati i valorizirati funkcionalne testove predviđene za osobe sa invaliditetom

Nositelj: Ljubomir Pribić, prof., predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal