• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizioterapijske vještine II

Usvajanje znanja i vještina potrebnih za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu specifičnih fizioterapijskih koncepata sukladno potrebama korisnika.

Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.

Obavezna literatura:

 1. Grozdek G, Maček Z. Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za studente 2. godine smjera Fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.
 2. Grozdek-Čović G, Maček Z. Neurofacilitacijska terapija. Zdravstveno veleučilište, Zagreb; 2011.

Dopunska literatura: 

 1. Peath Rohlfs B. Efarungen mit dem Bobath-Konzept: Grundlagen, Behandlung, Fallbeispiele. Stuttgart: Thieme; 1999.
 2. Bly L, Whiteside A. Facilitation Techniques Based on NDT Principles. San Antonio, TX: Therapy Skill Builders; 1997.
 3. Bly L. Baby Treatment Based on NDT Principles. San Antonio, TX: Therapy Skill Builders; 1999.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Argumentirati opravdanost primjene neuro-razvojnog tretmana
 2. Utvrditi specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu neuro-razvojnog tretmana
 3. Opisati komponente primjene neuro-razvojnog tretmana
 4. Odabrati i upravljati postupcima i principima bobath pedijatrijskog koncepta
 5. Odabrati i upravljati postupcima i principima bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava
 6. Odabrati i upravljati postupcima i principima vojta koncepta
 7. Odabrati i upravljati postupcima i principima PNF koncepta po M. Knott

Nositelj: doc. dr. sc. Anđela Grgić

 

Nastavnici i suradnici:

 • Nikolina Lazić
 • Dorothea Bedeković
 • Ivan Veber

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal