• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Komunikacijske vještine

Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.

Uvod u komunikaciju: definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije; verbalna komunikacija; neverbalna komunikacija; prepreke u komunikaciji; slušanje, značaj slušanja, tehnike aktivnog slušanja; prigovori i tehnike rješavanja prigovora; povratna informacija: struktura i priopćavanje; asertivna komunikacija; empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; komunikacija s djecom i adolescentima; komunikacija sa starijim osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu; stilovi vođenja.

Obavezna literatura:

 1. Filaković P. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
 2. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
   

Dopunska literatura:

 1. Pennington DC. Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1996.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Opisati definiciju komunikacije te objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije;
 2. Nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije;
 3. Demonstrirati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke;
 4. Usporediti osnovne komunikacijske stilove;
 5. Demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji;
 6. Razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji
 7. Prezentirati specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama;
 8. Pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva;
 9. Identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

           

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal