• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička praksa II

Usvajanje znanja i vještina potrebnih za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će usvojiti znanja i vještine potrebne za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.

Fizikalni čimbenici u terapiji, V-40: Elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, balneologija i klimatologija.
Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa, V-40: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije, aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
Tehnike manualne terapije, V-40: Provođenje tehnika manualne terapije u kliničkim uvjetima: terapijska masaža, masaža vezivnog tkiva, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, manualna trakcija, mobilizacija i manipulacija zglobova, mobilizacija i manipulacija mekog tkiva.
Respiratorna terapija, V-35: tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
Funkcionalni trening brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa, V-25: aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme; V-: primjena adaptivne opreme: pomagala: štake, štapovi, hodalice, kolica, statičke i dinamičke udlage; primjena ortotičke opreme: udlage, trake, ulošci; zaštitna oprema: trake, zaštitni povoji, jastuci; primjena potporne opreme: potporni povezi, kompresivni povoji, korzeti, ovratnici, elastični zavoj.

Obavezna literatura:

 1. bilješke i nastavni materijali s praske

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Preporučiti primjenu odgovarajućih fizikalnih čimbenika u okviru fizioterapijskog procesa
 2. Odabrati odgovarajuće oblike terapijskih vježbi u okviru fizioterapijskog procesa
 3. Preporučiti odgovarajuće tehnike manualne i respiratorne terapije u okviru fizioterapijskog procesa
 4. Predložiti odgovarajuće postupke funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa
 5. Upravljati procesom provođenja odgovarajućih fizikalnih agenasa u procesu fizioterapijskog postupka
 6. Valorizirati i upravljati procesom provođenja terapijskih vježbi, manualne i respiratorne terapije u okviru fizioterapijskog procesa
 7. Odabrati odgovarajuće postupke primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u okviru fizioterapijskog procesa

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 

Suradnici:

 • Marlena Brstilo-Čičković, mag. physioth., predavač,
 • Ivica Fotez, dr. med., asistent,
 • Toni Josić, mag. cin., asistent,
 • Ivan Perić, mag. cin., asistent,
 • Hrvoje Šimić, dr. med., asistent,
 • Davor Lešić, mag. physioth.,
 • Nikolina Lazić, mag. physioth., laborant.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal