• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Informatika u zdravstvu

Studentu predočiti osnove informatike te sestrinske informatike i njezinu primjenu u području fizioterapije. Stečeno znanje trebalo bi pomoći studentu u razumijevanju zdravstvenih informacijskih sustava, osobito u hrvatskome zdravstvenom sustavu, računalnih tehnika u fizioterapeutskoj praksi te postupaka rada s relacijskim bazama podataka. Usvojene vještine omogućile bi studentu primjenu računala u komunikaciji i pretraživanju baze podataka te primjenu informatičke tehnologije u fizioterapijskim intervencijama.

Određenje temeljnih pojmova informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sistema i sustava – osnovni dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška potrebna za rad računarskih sistema – sistemska programska podrška, programski jezici i aplikacijska programska podrška. Osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka s ciljem učenja i istraživanja. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima i vrste zadataka koji se mogu obavljati uz pomoć računala. Razvoj modela i simulacija uz pomoć računala u funkciji podrške donošenju odluka. Primjena informatike u unapređenju zdravstvene skrbi s posebnim osvrtom na zdravstvene informacijske sisteme. Zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine. Primjena informatike u unapređenju fizioterapeutskih procesa (evidence based physiotherapy). Primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama.

Obavezna literatura:

  1. Kern J, Petrovečki M, ur. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada; 2009. (odabrana poglavlja)

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Objasniti temeljne pojmove informatike te zdravstvenih informacijskih sustava
  2. Primijeniti računalne tehnike u fizioterapijskim intervencijama
  3. Odabrati relevantne baze podataka koje su primjenjive u procesu fizioterapije te za učenje i istraživanje
  4. Primijeniti informatičku tehnologiju u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama
  5. Primijeniti informatiku u procesu unapređenja dokumentacije fizioterapijskih intervencija i zaštiti zdravstvenih i osobnih podataka bolesnika

Nositelj: doc. dr. sc. Dario Galić

           


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal