• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Klinička propedeutika

Cilj predmeta je naučiti studente osnovama kliničkog pregleda, koji se sastoji od anamneze i fizikalnog pregleda. Studenti će kroz kolegij učiti prepoznati simptome i znakove bolesti te ih povezati s različitim stanjima i bolestima. Specifični cilj kolegija je naučiti studente postupku  uzimanja anamneze i  fizikalnog pregleda kod bolesnika u procesu fizikalne rehabilitacije, oblikovanja radne dijagnoze odnosno prepoznavanje medicinskih stanja koja su dovela do potrebe za rehabilitacijskim procesom. Studenti će uvježbati prakticiranje manualnih vještina potrebnih za izvođenje fizikalnog pregleda s fokusom na lokomotorni sustav, naučit će mjeriti i pratiti vitalne znakove, osnovne medicinsko-tehničke postupke te osnove laboratorijskih pokazatelja različitih bolesnih stanja. Studentima će se također usmjeriti pozornost na moguća akutna i hitna medicinska stanja prilikom procesa rehabilitacije, njihovo prepoznavanje i adekvatno reagiranje.

Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti. Anamneza i heteroanamneza, komunikacijske vještine. Opći status bolesnika, fizikalni pregled bolesnika. Koža, dlake i nokti. Pregled glave i vrata. Pregled prsnog koša, dojki i perifernog vaskularnog sustava. Pregled trbuha i spolnih organa. Fizikalni pregled nervnog i lokomotornog sustava. Pregled osoba starije životne dobi. Manualne vještine: mjerenje vitalnih parametara, osnovni medicinsko-tehnički postupci.

Obavezna literatura:

  1. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izdanje. Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 2015.
  2. Nastavni materijali

Dopunska literatura: 

  1. Metelko Ž. Internistička propedeutika. Zagreb: Medicinska naklada; 1999.
  1. Usporediti fiziološke i patofiziološke funkcije organskih sustava s kliničkom slikom različitih bolesnih stanja
  2. Kritički prosuditi simptome i znakove, vrijednosti vitalnih parametara i laboratorijskih pokazatelja najčešćih kliničkih stanja i bolesti
  3. Samoprocijeniti proces uzimanja anamneze i provođenja fizikalnog pregleda uključujući mjerenje vitalnih parametara i medicinsko-tehničke postupke
  4. Predvidjeti kliničke entitete s obzirom na skup znakova i simptoma
  5. Zaključiti radnu dijagnozu i predložiti daljne dijagnostičke postupke
  6. Argumentirati adekvatno postupanje u slučaju hitnih medicinskih stanja

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

          


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal