• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana poglavlja iz kirurgije

Usvajanje osnovnih znanja iz ortopedije, traumatologije, ortotike i protetike na razini potrebnoj za rad fizioterapeuta i sudjelovanje u rehabilitacijskom procesu kirurških i traumatološih bolesnika.

Ortopedija: Povijest ortopedije, osnove dijagnostike u ortopediji, ortopedski zahvati (neoperativni i operativni). Opći poremećaji koštano-zglobnog sustava, koštane displazije. Multiple kongenitalne kontrakture. Metaboličke i hormonske bolesti (osteoporoza, rahitis i osteomalacija, giht). Juvenilne osteohondroze. Upalne bolesti koštano-zglobnog sustava (osteomijelitis, artritis, reumatoidni artritis). Degenerativne bolesti zglobova. Artropatije. Normalno i poremećeno koštano cijeljenje. Refleksna simpatička distrofija. Posljedice kljenuti. Tumori koštano-zglobnog sustava. Specijalni dio: prirođene i stečene bolesti po segmentima tijela (vrat, kralježnica i zdjelica, prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, ručni zglob i šaka, kuk i natkoljenica, koljeno i potkoljenica, nožni zglob i stopalo). Ortopedska pomagala.
Kirurgija i traumatologija: Temeljni principi rada u kirurgiji: asepsa, antisepsa, sterilizacija, vrste operacijskih zahvata i podjela prema nazivlju i regijama, odgovor organizma na ozljedu – operaciju, rana i cijeljenje, temelji i vrste anestezije, reanimacija, transfuzije krvi i krvnih pripravaka, respiratorne komplikacije kirurških operacija, kronična venska insuficijencija, tromboza i embolija, sindrom šoka, opekline; neurokirurgija: kraniocerebralne ozljede, vrste neurokirurških operacija; torakalna i kardiovaskularna kirurgija: ozljede prsnog koša, kirurške bolesti prsnog koša, vrste operacija u prsnom košu; abdominalna kirurgija i urologija: ozljede trbušnih organa i bubrega, vrste incizija na trbušnoj stijenci, vrste najčešćih operacija u abdominalnoj kirurgiji; ozljede koštano-zglobnog sustava (uganuća, iščašenja, prijelomi), vrste imobilizacija, prijelomi u području ramena i nadlaktice, prijelomi podlaktice i šake, prijelomi zdjelice i kuka, prijelomi natkoljenice, potkoljenice i stopala, ozljede kralježnice.
Protetika i ortotika: Povijesni razvitak pomagala, podjela i nazivlje, epidemiologija i načela timskog i interdisciplinarnog rada u području ortopedskih pomagala, principi preskripcije i aplikacije pomagala, osnovni principi i tehnologija izrade proteza, ortoza i drugih pomagala. Protetika i ortotika u integralnoj rehabilitaciji, adaptacije u stambenoj sredini i u okolišu osoba s invaliditetom.

Obavezna literatura:

 1. Pećina M, Franić M i sur. Kompendij ortopedije. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2021.
 2. Prpić I, i sur. Kirurgija za medicinare. Zagreb: Školska knjiga; 1995.
   

Dopunska literatura:

 1. Jelić M. Protetika. Fizioterapija. 1998;1(2):15-35.
 2. Pećina M, Heimer S. Sportska medicina. Zagreb: Naprijed; 1995. (izabrana poglavlja)
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Primijeniti osnove dijagnostike u ortopediji
 2. Opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka općih poremećaja koštano-zglobnog sustava, upalnih bolesti, degenerativnih bolesti zglobova i tumorskih bolesti
 3. Prepoznati kliničku sliku općih poremećaja, upalnih bolesti, degenerativnih i tumorskih bolesti koštano-zglobnog sustava
 4. Opisati temeljne principe rada u kirurgiji i komplikacije kirurških operacija
 5. Utvrditi ozljede koštano-zglobnog sustava i postupke liječenja
 6. Preporučiti metodeprevencije, oporavka i liječenja akutnih i kroničnih stanja ozljeda u sportu
 7. Pokazati primjenu proteza za gornje i donje ekstremitete

Nositelj: doc. dr. sc. Tanja Kovač

 


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal