• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Uvod u fizioterapiju

Svladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti osnovne pojmove u fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji.

Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Uloga istraživanja u fizioterapiji.

Obavezna literatura:

 1. Klaić I, Jakuš L. Fizioterapijska procjena. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2017.
 2. Prezentacije i bilješke s predavanja

Dopunska literatura:

 1. Grozdek G, Jakuš L, Klaić I, Jurinić A. Uvod u fizioterapiju – odabrana poglavlja – skripta za studente razlikovne godine studija fizioterapija. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2001.
 2. Konkler CJ, Kisner C. Introduction to Therapeutic  Exercise. U: Kisner C, Colby LA. Therapeutic Exercise. Philadelphia, PA: F. A. Davis Company; 1996. str. 3-24.
 3. Myers RS. Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice. U: Sgarlat Myers R, ur. Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; 1995. str. 3-17.
 4. Norton BJ. Clinical Decision Makingin Physical Therapy Practice. U: Sgarlat Myers R, ur. Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Company; 1995. str. 17-37.
 5. Schmoll BJ. Behavioral and Social Science: Considerations for Current Practice. U: Sgarlat Myers R, ur. Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia, PA: W. B. Saunders Company; 1995. str. 37-62.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Definirati pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta
 2. Opisati ulogu fizioterapeuta
 3. Opisati problematiku i potrebu primjene fizioterapije
 4. Prepoznati i analizirati tipove organizacijskih jedinica fizioterapije
 5. Usporediti modele timske suradnje
 6. Diskutirati značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci Diskutirati o ulozi istraživanja u fizioterapiji

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Anita Matić


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal