• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta

Cilj kolegija je osposobiti studenta za samostalno i/ili u stručnom timu planiranje, pripremanje i provedbu zdravstvene skrbi kirurških bolesnika prije i nakon operacije na pojedinim organima i/ili dijelovima tijela sukladno prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnoj etici - uz razvijanje profesionalne savjesnosti i humana odnosa prema korisniku zdravstvene skrbi. Specifični cilj kolegija je pobliže objasniti ulogu fizioterapeuta i važnost razumijevanja zdravstvene skrbi za fizioterapijske procese, s naglaskom na kirurške intervencije kod ozljeda i bolesti lokomotornog sustava.

Klinički pregled kirurških bolesnika; priprema bolesnika za operaciju; postoperativna skrb. Prepoznavanje komplikacija nakon operacije i ozljede. Imobilizacije u koštano-zglobnoj kirurgiji. Neposredan postupak s bolesnikom nakon ozljeda lokomotornog sustava. Pristup bolesniku nakon pojedinih operacijskih postupaka.

Obavezna literatura:

  1. Prpić, I. i sur.: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga 1995.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Analizirati organizaciju rada na kirurškom odjelu
  2. Provoditi mjere sprječavanja infekcije na kirurškom odjelu
  3. Analizirati specifičnosti fizioterapijske skrbi u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi kirurških bolesnika
  4. Procijeniti potrebe kirurškog bolesnika za fizioterapijskim intervencijama
  5. Primijeniti intervencije u specijalnim područjima zdravstvene njege kirurških bolesnika sukladno načelima, standardima i zakonskim propisima
  6. Vrednovati ciljeve i planove fizioterapeutskih postupaka u specijalnim područjima zdravstvene njege kirurških bolesnika

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal