• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička kineziologija

Usvajanje znanja iz područja kineziologije potrebnih za kliničku primjenu poznavanja kinezioloških i biomehaničkih zakonitosti normalnog i patološkog funkcioniranja tijela.

Uvod u kineziološku analizu pokreta ljudskog tijela: principi kinematike: osteokinematika, artrokinematika; principi kinetike: sile, poluge, obrtni moment.
Klinički aspekti fiziologije i neurofiziologije: klinička primjena motorne kontrole normalnog pokreta: uvjeti ostvarenja normalne kontrakcije mišića, normalnog tonusa vezivnih tkiva i zglobne funkcije kroz aferentno – eferentne živčane putove.
Razvoj posture i posturalne adaptacije ljudskog tijela. Normalan pokret – normalna funkcija i posturalna adaptacija  te razlikovanje patološkog pokreta–patološke funkcije i posturalne adaptacije.
Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture; funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije.
Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja; razumijevanje funkcije disanja, muskulatura i zglobovi u disanju, tlakovi u vitalnim tjelesnim šupljinama u spontanom i forsiranom disanju.
Kineziološka analiza glave i vrata u procesu žvakanja, gutanja i mimike: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike temporomandibularnog zgloba, biomehaničke zakonitosti žvakanja i gutanja; karakteristike mimičke muskulature.
Kineziološka analiza ramenog obruča: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture, biomehanički mehanizmi u normalnoj funkciji ramenog obruča.
Kineziološka analiza lakta, podlaktice i šake: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva lakta i šake u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture. Uloga biomehaničkih mehanizama u analizi funkcije lakta i šake te razlikovanje fine i grube motorike šake.
Kineziološka analiza zdjeličnog dna, zdjelice i zgloba kuka: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva zdjelice i kuka u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture; biomehaničke zakonitosti funkcije zdjelice i zgloba kuka i najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
Kineziološka analiza koljena: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva koljena u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture; biomehaničke zakonitosti funkcije koljena te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
Kineziološka analiza stopala: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture; biomehaničke zakonitosti funkcije stopala te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
Osobitosti najčešćih posturalnih odstupanja. Primjenjivost stečenih spoznaja u kliničkoj praksi za svaki segment tijela i tijela u cjelini. Analiza uspravnog i sjedećeg stava tijela; analiza transfera; analiza hoda: mišićna aktivnost u ciklusu hoda, potrošnja energije u fazama hoda, vrste hoda, posturalna adaptacija pojedinih segmenata tijela u hodu, klinička primjena kineziološke analize hoda. Analiza funkcionalnih odnosa segmenata tijela pomoću izokinetike.

Obavezna literatura:

 1. Heimer S. Zdravstvena kineziologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 2. Oatis CA. Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. 3. izd. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. 
   

Dopunska literatura:

 1. Filipović V, Klaić I, Jakuš L, Vrcić Lj. Osnove kliničke kineziologije. (nastavna skripta) Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1999.
 2. Mansfield PJ, Neumann DA. Essentials of kinesiology for physical therapist assistant. 3. izd. St. Louis: Elsevier; 2019.
 3. Prskalo I, Sporiš G. Kineziologija. Zagreb: Školska knjiga; 2016.
 4. Perry JF, Rohe DA, Garcia AO. The Kinesiology Workbook. 2. izd. Philadelphia, PA: F. A. Davis Company; 1996.
   
 1. Prepoznati normalan pokret i normalnu motoričku funkciju čovjeka
 2. Definirati kineziološke i biomehaničke zakonitosti normalnog funkcioniranja tijela po segmentima i u cjelini
 3. Razlikovati ulogu koštanih segmenata, zglobova, mišića i veziva u zakonitostima normalne funkcije
 4. Definirati i utvrditi status posture te razlikovati normalan od patološkog posturalnog statusa
 5. Primijeniti kineziološku terminologiju u prezentaciji funkcionalne analize segmenata ljudskog tijela kao i tijela u cjelini

Nositelj: prof. dr. sc. Tihomil Žiger


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal