• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu

Usvajanje znanja potrebnih za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području ginekologije i porodništva, puerperija, menopauze i senija.

Problematika pacijentica kod poremećaja funkcioniranja reproduktivnih organa, kod ginekoloških poremećaja i bolesti, nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena urogenitalnog sustava, postmenopauzalnih problema, problema u seniju. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodništva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije i provođenje istih. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, puerperalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika, fizioterapije u menopauzi i fizioterapije u seniju.

Obavezna literatura:

 1. Klaić I. Specijalne teme u fizioterapiji – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2001.
 2. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 3. Filipec M, i sur. Postura: odabrana poglavlja u fizioterapiji. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta; 2016.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Prepoznati potrebu za primjenom fizioterapijskih postupaka kod ginekoloških pacijenata
 2. Prikazati problematiku fizioterapije u ginekologiji i porodiljstvu i prezentirati vrstu fizioterapije koju treba primijeniti
 3. Planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom
 4. Planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s osobama u menopauzi i seniju
 5. Opisati i interpretirati temeljnu teorijsku pozadinu, principe i sadržaje različitih koncepata fizioterapije kod navedenih skupina korisnika
 6. Opisati uloge i moći odraditi zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom
 7. Demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Vesna Ćosić

            Suradnici:

 • Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,
 • Hrvoje Šimić, dr. med., asistent.

Vanjski suradnici:

 • Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal