• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Vestibularna rehabilitacija

Interdisciplinarnim pristupom nastojat će se upoznati studente s općom problematikom poremećaja ravnoteže, njihovom dijagnostikom, kliničkim oblicima i liječenjem, posebice metodama vestibularne rehabilitacije te na taj način stvoriti zdravstvene kadrove, koji će ovladavanjem specifičnih znanja i vještina potrebnih za uspješnu dijagnostiku i rehabilitacijsko liječenje bolesnika s oštećenjem sustava za održavanje ravnoteže, postati konkurentniji na tržištu rada.

1. Sustav za spaciocepciju (percepciju prostora)
2. Vestibularno osjetilo i ravnoteža
3. Anatomija i fiziologija vestibularnog osjetila
4. Nistagmus i vestibulo-okularni refleks
5. Vestibularna dijagnostika
6. Uzroci, podjela i kliničke manifestacije vrtoglavica
7. Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo (BPPV)
8. Akutni vestibularni sindrom
9. Liječenje vrtoglavica
10. Vestibularna rehabilitacija
11. Organizacija procesa vestibularne rehabilitacije
12. Dijagnostički i repozicijski postupci za BPPV
13. Uloga fizioterapeuta u procesu vestibularne rehabilitacije
14. Adaptacijske vestibularne vježbe
15. Supstitucijske vestibularne vježbe
16. Habituacijske vestibularne vježbe
17. Okulomotorne vestibularne vježbe
18. Opće metode vestibularne rehabilitacije
19. Nove metode vestibularne rehabilitacije
20. Čimbenici uspjeha i neuspjeha vestibularne rehabilitacije

Obavezna literatura:

 1. Maslovara S, Soldo BS. Vestibularna rehabilitacija. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru; 2011. 
 2. Maslovara S, Soldo BS. Dijagnostika i rehabilitacija benignog paroksizmalnog pozicijskog vertiga. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2017. 
 3. Maslovara S, Soldo BS. Najčešći vestibularni poremećaji. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 2019. 
   

Dopunska literatura:

 1. Herdman SJ, Cleindaniel R. Vestibular Rehabilitation. 4. izd. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company; 2014.

 2. Maslovara S, Sunara D. Vestibulologija. U: Drviš P i sur. Otorinolaringologija s kirurgijom glave i vrata. Split: Redak; 2019. Str. 63-79.

 3. Vladika I. Vestibularni poremećaji. U: Katić V, Prgomet D i sur. Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata. Zagreb: Naklada Ljevak; 2009. Str.41-49.

 4. Gortan D. Pretraživanje vestibularnog osjetila. U: Bumber Ž, Katić V, Nikšić-Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N, i sur. Otorinolaringologija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2004. Str. 89-98.

 5. Maslovara S. Influence of Rehabilitation Therapy and Pharmacotherapy on the BPPV. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing; 2014.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Objasniti građu i funkciju vestibularnog sustava i sustava za percepciju prostora,
 2. Prikazati najčešće uzroke poremećaja navedenih sustava i njihove kliničke manifestacije
 3. Opisati najvažnije suvremene dijagnostičke i terapijske postupke
 4. Primijeniti praktične vještine u izvođenju različitih dijagnostičkih i vestibularno-rehabilitacijskih postupaka
 5. Procijeniti stanje vestibularnog sustava i opće tjelesne sposobnosti pacijenta
 6. Planirati proces vestibularne rehabilitacije za svakog pojedinačnog pacijenta

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Siniša Maslovara

Suradnici:

 • Luka Malenica, dr. med., asistent

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Tihana Mendeš, poslijedoktorand,
 • Olivera Čejić, dipl. physioth., stručni suradnik.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal