• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Osnove motoričkih transformacija

Usvajanje znanja o planiranju treninga i provedbi motoričkog testiranja, programu i sastavnicama transformacijskog procesa zdravog organizma i kod osoba sa smanjenom mogućnošću izvedbe normalnog pokreta.

Zakonitosti planiranja i programiranja treninga u sportskim aktivnostima na zdravom organizmu te ostvarivanje transformacijskih procesa pod utjecajem ciljane motoričke strukture aktivnosti; stvaranje motoričkog stereotipa gibanja; podizanje statusa treniranosti; uvod u teoriju treninga; uvod u kineziološku metodiku; antropometrija; kontrola transformacijskih procesa. Edukacija neplivača te usavršavanje plivačkih tehnika.

Obavezna literatura:

 1. Filipović V, Horvatin M, Rađenović O. Osnove motoričkih transformacija – nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2001.

Dopunska literatura:

 1. Metikoš D, Hofman E, Prot F, Pintar Ž, Oreb G. Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1989.
 2. Sekulić D, Metikoš D. Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta u Splitu; 2007. 
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Objasniti teoriju treninga
 2. Objasniti potrebu provedbe motoričkog testiranja,
 3. Kreirati plan i program transformacijskog procesa na osnovu rezultata testiranja motoričkih sposobnosti
 4. Analizirati rezultate motoričkog testiranja s osmišljenim programom transformacijskog procesa
 5. Demonstrirati sastavnice transformacijskog procesa
 6. Kritički prosuditi primjenu transformacijskog procesa kod osoba sa smanjenom mogućnosti izvedbe normalnog pokreta

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Anita Matić


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal