• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizioterapija internističkih i onkoloških bolesnika

Usvajanje znanja potrebnih za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od malignih bolesti. 

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji; Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardiološkim stanjima, kod osoba s posljedicama preboljelog akutnog koronarnog sindroma i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava, poglavito zatajenja srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća (KOBP), astme, ekskudativnog pleuritisa, cistične fibroze; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti. Fizioterapija u onkologiji; Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja malignog tumora dojke. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod tumora dječje dobi.

Obavezna literatura:

 1. Filipec M, i sur. Fizioterapija boli: odabrana poglavlja u fizioterapiji. Zagreb: Quo Vadis; 2019. 
 2. Filipec M i sur. Postura: odabrana poglavlja u fizioterapiji. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta; 2016.
 3. Krstačić G, Soldo SB. Neurokardiologija. Osijek: Medicinski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo; 2018.
 4. Brkljačić  M, i sur. Palijativna medicina: temeljna načela i organizacija, klinički pristup terminalnom bolesniku, medicinska etika. Rijeka: Sveučilište u Rijeci; 2013.

Dopunska literatura:

 1. Ivanuša M, i sur. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija. Cardiol Croat. 2015;10(1-2):28-42. 
 2. Jajić I, Jajić Z, i sur. Fizikalna i rehabilitacijska medicina: osnove i liječenje. Zagreb: Medicinska naklada; 2008. 
 3. Markov-Glavaš D. Kvaliteta života bolesnika liječenih od raka grkljana – magistarski rad. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1998.
 4. Frownfelter D, Dean E. Principles and Practice of Cardiopulmonary Physical Therapy. 3. izd. St. Louis, MO: Mosby; 1996.
 5. Pryor JA, Webber BA. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. 2. izd. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1998.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava
 2. Prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti fizioterapije kod osoba oboljelih i liječenih od malignih bolesti
 3. Primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sustava
 4. Primijeniti fizioterapijske postupke tijekom liječenja maligne bolesti i oporavka od kirurških zahvata, kemoterapije ili zračenja
 5. Procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti
 6. Aktivno sudjelovati u timskom radu

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Goran Krstačić

            Suradnici:

 • doc. dr. sc. Antonija Krstačić,
 • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal