• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizioterapija u neurologiji i psihijatriji

Usvajanje znanja i temeljne vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području neurologije, psihijatrije i gerijatrije.

Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji. Neurofiziološki temelji u neurološkoj fizioterapiji, hijerarhijska i paralelna organizacija središnjeg živčanog sustava, centralni kontrolni posturalni mehanizam, karakteristike normalnog pokreta. Normalne automatske posturalne reakcije, reakcije balansa, voljni i automatizirani pokreti, funkcionalni pokret. Analiza komponenti normalnog pokreta i motoričke aktivnosti: ležeći, sjedeći i stojeći posturalni set te aktivnosti transfera između posturalnih setova i kompleksnih funkcionalnih aktivnosti. Funkcionalne razine osobe prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001). Temeljni principi primjene fizioterapijskih koncepata u odraslih osoba s neurološkim oštećenjem. Bobath koncept kod odraslih osoba s centralnim oštećenjima; pregled, analiza, tretman i evaluacija. Specifičnosti pregleda i tretmana osoba s hemiplegijom ili hemiparezom te osoba s kraniocerebralnim ozljedama, problemi spastičnosti i asociranih reakcija, problem kompenzacija. Specifičnosti tretmana osoba s Parkinsonovom bolešću i osoba s multiplom sklerozom, specifičnosti fizioterapije u osoba sa spinalnim ozljedama, fizioterapija u osoba s perifernim lezijama, fizioterapija u osoba s neuromišićnim bolestima.

Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima.

Fizioterapija u gerijatriji: Specifičnosti fizioterapijskog procesa u gerijatriji te specijalni aspekti grupne fizioterapije.

Obavezna literatura:

 1. Grozdek G, Maček Z. Neurofacilitacijska terapija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2011.
 2. Filipec M, i sur. Fizioterapija boli. Zagreb: Quo Vadis; 2019.
 3. Pavo Filaković, i sur. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek, 2014.
 4. Filipec M, i sur. Postura: odabrana poglavlja u fizioterapiji. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta; 2016. 
   

 

Dopunska literatura: 

 1. Grozdek G, Maček Z. Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za studente 2. godine smjera Fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 

 1. Prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije kod osoba s neurološkim poremećajima i bolestima.
 2. Prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti fizioterapije kod osoba oboljelih i liječenih od psihijatrijskih bolesti
 3. Prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije u gerijatriji
 4. Primijeniti fizioterapijske postupke tijekom liječenja neuroloških i psihijatrijskih bolesti
 5. Primijeniti fizioterapijske postupke tijekom liječenja gerijatrijskih bolesnika
 6. Procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba s neurološkim i psihijatrijskim bolestima
 7. Procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa u gerijatriji
 8. Aktivno sudjelovati u timskom radu

Nositelj: doc. dr. sc. Antonija Krstačić

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,
 • doc. dr. sc. Vladimir Grošić,
 • dr. sc. Davor Bodor, poslijedoktorand,
 • dr. sc. Sandra Kocijan Lovko, poslijedoktorand,
 • Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Paola Presečki, poslijedoktorand

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal