• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizioterapijska procjena

Usvajanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Studenti će usvojiti teorijske i praktične spoznaje o osnovnim metodama procjenjivanja, dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata te oblikovanja zaključaka procjene u okviru fizioterapijskog procesa.

Svrha procjenjivanja u fizioterapiji. Mjerenje i teorija mjerenja; pouzdanost, valjanost i objektivnost. Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje u planiranju fizioterapijske intervencije.

Obavezna literatura:

 

 1. Klaić I, Jakuš L. Fizioterapijska procjena. Zagreb: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu; 2017.
 2. Filipović V, Klaić I, Jakuš L. Evaluacijska lista za procjenu terapijskih postupaka. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1997.
 3. Mišigoj-Duraković M, Matković B, Medved R. Morfološka antropometrija u športu. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1995.
 4. Jakuš L, Klaić I. Fizioterapijska procjena – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2003.
   

Dopunska literatura:

 

 1. Hislop HJ, Montgomery J. Daniel's and Worthingham's Muscle Testing – Techniques of Manual Examination. Philadelphia, PA: W. B. Saunders Company; 1995.
 2. Norkin CC, White DJ. Measurement of Joint Motion – A Guide to Goniometry. Philadelphia, PA: F. A. Davis Company; 1995.
   
 1. Objasniti važnosti procjene kao osnove za planiranje fizioterapijskih postupaka
 2. Usporediti osnovne metode procjenjivanja u fizioterapiji
 3. Koristiti različite sustave dokumentiranja i vrednovanja dobivenih rezultata
 4. Argumentirano oblikovati zaključke procjene
 5. Prezentirati temeljne praktične vještine provedbe subjektivnih i objektivnih postupaka procjene u fizioterapiji
 6. Kreirati i voditi fiziote rapijske intervencije
 7. Aktivno sudjelovati u sveobuhvatnoj timskoj procjeni korisnika

Nositelj: prof. dr. sc. Tihomir Žiger

 


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal