• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Patokineziologija trupa i gornjih ekstremiteta

Cilj kolegija je objasniti studentu funkciju trupa i gornjih ekstremiteta u svrhu stjecanja sposobnosti za selekciju relevantnih fizioterapijskih procedura i procjenu njihove učinkovitosti.
Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
Znanje i razumijevanje kinetike i kinematike motoričke kontrole trupa u statičkim i dinamičkim aktivnostima, te gornjih ekstremiteta prilikom istezanja, hvatanja i manipulacije; poznavanje specifičnosti kod djece i starijih.
Opsežno poznavanje rizičnih čimbenika za bol u donjem dijelu leđa i uzroka patološkog držanja, oštećene ravnoteže, pada i oštećenja funkcija gornjih ekstremiteta.
Studenti stječu mogućnost upotrebe i interpretiranja rezultata metoda za analizu držanja, ravnoteže, podizanja i nošenja tereta; upotrebe kinezioloških metoda i širokog znanja protokola procjene razine tjelesne funkcionalnosti, oštećenja gornjih ekstremiteta te njihova interpretacija.
 

Kineziologija i patokineziologija kralježnice, zdjelice i gornjih udova: mehanika i patomehanika mišićno-koštanog sustava, sile koje djeluju na pojedine dijelove tijela prilikom kretanja i odmora, specifične funkcije pojedinih mišića i vezivnog tkiva, opseg pokreta gornjih ekstremiteta.
Karakteristike normalnog držanja i čestih oblika patološkog držanja tijela, važnost i utjecaj mišića na držanje, analiza i procjena držanja tijela u različitim položajima tijela, prijelaz između položaja tijela.
Normalna motorička kontrola držanja / ravnoteže, istezanje, hvatanje i manipulacija, specifičnosti kod djece i promjene kod starijih ljudi.
Uzroci oštećenja ravnoteže, uzroci pada, procjena ravnoteže i rizika od pada, rezultati tumačenja kao osnova za odabir odgovarajućih postupaka fizikalne terapije.
Procjena čimbenika rizika za bol u donjem dijelu leđa: individualni faktori (fizička kondicija) i faktori rizika koji se odnose na izvršenje visoko rizičnih aktivnosti (podizanje i nošenje, prisiljeni položaj držanja tijela, ponavljajuće aktivnosti); načela prevencije i otklanjanja poremećaja.
Uzroci umanjene funkcije gornjih ekstremiteta; specifične terapijske metode za gornje ekstremitete, proteze i ortoze.
Tehnike mjerenja kinematike i statike šake i gornjeg ekstremiteta, procjena razine tjelesnih funkcija i struktura, aktivnosti i sudjelovanja u pokretu, interpretacija rezultata kao osnove za odabir odgovarajućih postupaka fizikalne terapije.
 

Obavezna literatura:

 1. Otis CA. Kinesiology: the mechanics & pathomechanics of human movement. 2. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. Str. 117-387, 472-675, 875-891
 2. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Principles of neural science. 4. izd. New York: McGraw-Hill; 2000. Str. 451-471, 756-781, 816-852.

Dopunska literatura:

 1. Shumway-Cook A, Woolacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. 3. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 2. Durward BR, Baer GD, Rowe PJ. Functional human movement: measurement and analysis. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1999. Str. 57-92, 147-180, 203-218.
 3. McGill S. Low back disorders. Evidence-based prevention and rehabilitation. Champaign, IL: Human Kinetics; 2007.
 4. Richardson C, Hodges P, Hides J. Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization. A Motor control approach for the treatment and prevention of low back pain. 2. izd. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2004.
 5. Humatech. Applied industrial ergonomics. 2008.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Procijeniti osnove kinetike i kinematike motoričke kontrole trupa u statičkim i dinamičkim aktivnostima, te gornjih ekstremiteta prilikom istezanja, hvatanja i manipulacije
 2. Identificirati rizične čimbenike za bol u donjem dijelu leđa i uzroka patološkog držanja, oštećene ravnoteže, pada i oštećenja funkcija gornjih ekstremiteta
 3. Interpretirati i usporediti rezultate i metode za analizu držanja, ravnoteže, podizanja i nošenja tereta
 4. Provesti i interpretirati odgovarajuće kineziološke metode protokola procjene razine tjelesne funkcionalnosti, oštećenja gornjih ekstremiteta
 5. Provoditi principe prevencije i smanjenja abnormalnosti

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Anita Matić

 


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal