• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Patologija

U nastavi patologije studenti proučavaju etiologiju i patogenezu bolesti te funkcionalne i morfološke promjene stanica, tkiva i organa uzrokovane patološkim procesima. Studenti se upoznaju s osnovama rada i metodama istraživanja u patologiji i s ulogom patologije u dijagnostičkom postupku. Studenti se upoznaju sa specifičnostima važnije patologije pojedinih organa i sustava: definicijom, etiologijom i patogenezom bolesti, epidemiologijom, patologijom, kliničkom slikom i kliničko patološkim korelacijama.

Opća patologija: stanična patologija, upala, poremećaji imunosnog sustava, poremećaji tjelesnih tekućina i hemodinamike, novotvorine, razvojne i genske bolesti i bolesti djetinjstva, tehnike u patologiji.


Specijalna patologija: bolesti krvnih žila, bolesti srca, bolesti krvotvornih organa i limfnih čvorova, bolesti dišnog sustava, bolesti probavnog sustava, bolesti jetre i bilijarnoga sustava, bolesti gušterače, bolesti bubrega i mokraćnoga sustava, bolesti muškoga spolnoga sustava, bolesti ženskoga spolnoga sustava, bolesti dojke, bolesti endokrinoga sustava, bolesti kože, bolesti živčanoga sustava.

Obavezna literatura:

 1. Jukić S. Patologija za više medicinske škole. Zagreb: Medicinska naklada; 1999.
 2. Jakić Razumović J, Šarčević B, Seiwerth S. Patologija. Zagreb: Slap; 2009.

Dopunska literatura:

 1. Patologija. Šesto, prerađeno i dopunjeno izdanje. Ur: Seiwerth S, Krušlin B, Kos M, Galešić Ljubanović D. Zagreb: Medicinska naklada, 2023.

Nakon odslušanih predavanja, seminara, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će moći:

 1. Usporediti uzroke oštećenja stanica, utvrditi mehanizme njihova djelovanja te odabrati tipove prilagodbe i oštećenja stanica.
 2. Klasificirati upalnu reakciju, usporediti akutnu s kroničnom upalom i odabrati odgovarajuće morfološke oblike upale.
 3. Prezentirati pojedine tipove poremećaja imunoloških reakcija i odabrati odgovarajuća morfološka oštećenja i u konačnici bolesti.
 4. Utvrditi pojedine oblike poremećaja tjelesnih tekućina i hemodinamike i odabrati njihova morfološka obilježja i kliničku prezentaciju.
 5. Vrednovati novotvorine, biologiju tumorskog rasta, epidemiologiju novotvorina, karcinogene, tumorsku imunost i klinička obilježja tumora.
 6. Vrednovati pojedine oblike razvojnih i genskih bolesti i bolesti novorođenačke i dječje dobi.
 7. Vrednovati etiopatogenetske čimbenike koji dovode do oštećenja tkiva i organa, odnosno bolesti pojedinih organskih sustava, odabrati morfološke značajke i prosuditi odgovarajuću kliničku sliku.

Nositelj: prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Irena Zagorac

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal