• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizika s osnovama radiologije

Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela.

Fizikalne veličine i jedinice; mehanika krutog tijela; sile, moment sile, poluge u terapiji, elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića; mehanika tekućina i plinova; hidrostatika, zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetošću, viskozna svojstva, difuzija; akustika i ultrazvuk; termodinamika biološkog sustava; apsorpcija elektromagnetskih zakona; osnove elektriciteta i magnetizma, elektricitet u mirovanju; elektricitet u gibanju; elektromagnetizam; izmjenične struje; elektrokemijske pojave; fiziološko djelovanje električne struje; osnovni elektronički elementi i sklopovi; generatori različitih impulsa; osnovni uređaji u elektroterapiji; metode elektroterapije; učinci električne struje i zaštita; struktura tvari i elektromagnetsko zračenje; metode i uređaji koji se koriste u radiološkoj dijagnostici

Obavezna literatura:

 1. Brnjas Kraljević J, Krilov D. Fizika za studente stomatologije. Zagreb: Medicinska naklada; 2007.
 2. Nastavni materijali na www stranicama katedre
   

Dopunska literatura:

 1. Brnjas-Kraljević J. Fizika za studente medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 2. Jakobović Z. Fizika i elektronika – odabrana poglavlja za studije Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 1997.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Definirati osnovne fizikalne zakone i primijeniti ih u biološkim sustavima i uređajima za medicinsku dijagnostiku
 2. Definirati fizikalne veličine i jedinice koje se koriste u biofizici i medicinskoj fizici
 3. Opisati načine prijenosa energije i tvari unutar organizma te u njegovoj interakciji s okolinom
 4. Prepoznati i definirati ulogu sila i poluga, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima krutih tijela, tekućina i plinova, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima kostiju, mišića, krvnih žila
 5. Objasniti fizikalne osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda u medicini
 6. Prepoznati i objasniti elektrokemijske pojave i fiziološko djelovanje električne struje,
 7. Prepoznati, opisati i usporediti elektroterapijske metode te opremu i uređaje koji se za to upotrebljavaju.
 8. Imenovati i opisati osnovne radiološke metode primjenjive u fizioterapiji
 9. Primijeniti stečeno znanje iz područja fizike u praksi te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja
 10. Rukovati jednostavnijim mjernim instrumentima i moći interpretirati rezultate

Nositelj: prof. dr. sc. Dario Faj

           


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal