• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Palijativna skrb

Usvajanje znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije u palijativnoj skrbi. Fizikalna terapija ima ulogu prepoznati i povećati mogućnosti pokretanja kroz promociju, prevenciju, liječenje i rehabilitaciju, a uključuje odnos između fizioterapeuta, pacijenta, članova njegove obitelji i drugih zdravstvenih djelatnika.

Definicija i struktura palijativne skrbi; oblici i mjesta provođenja palijativne skrbi; ciljevi i ideja hospicijskog pokreta. Struktura tima i članovi tima; postupci i oblici pružanja pomoći u jedinicama palijativne skrbi unutar bolničkih prostora; ambulantni oblik ili dolazak u kuću oboljelog u dogovoru s lokalnom zdravstvenom službom, a sve pod stalnom vezom s hospicijem radi osiguravanja kontinuiteta skrbi.

Obavezna literatura:

 1. Ozimec Š. Hospicij i palijativna skrb – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2003.
 2. Ryan R, i sur. Correlates between basic science and therapeutic interventions: the theory and the practice. Basic science and therapeutic interventions, 2014;8(3):200–207. 
 3. Saher T, i sur. Role and importance of Physiotherapy during Palliative Care in India: A Review. World Journal of Research and Review. 2018;7(4):1–8.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Argumentirati palijativnu skrb
 2. Razlikovati oblike i mjesta provođenja palijativne skrbi
 3. Definirati strukturu članova tima i ulogu fizioterapeuta u njemu

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

            Suradnici:

 • doc. dr. sc. Robert Lovrić,
 • Davor Lešić, mag. physioth

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal