• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička praksa I

Usvajanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će usvojiti osnovne pojmove u fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji.

Uvod u fizioterapiju, V-30: Djelokrug rada fizioterapeuta i uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji; fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje; modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Uloga istraživanja u fizioterapiji.
Fizioterapijska procjena, V-60: Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene te korištenje istih u planiranju fizioterapijske intervencije.

Obavezna literatura:

 • bilješke i nastavni materijali s praske

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Opravdati i prosuditi djelokrug rada fizioterapeuta
 2. Procijeniti uloge fizioterapeuta u kliničkom okruženju
 3. Preporučiti i utvrditi različite modele timske suradnje
 4. Utvrditi specifičnosti fizioterapijskog pristupa u radu s različitim skupinama pacijenata
 5. Utvrditi ulogu istraživanja u fizioterapiji
 6. Preporučiti i valorizirati provedbu subjektivnih i objektivnih postupaka fizioterapijske procjene
 7. Argumentirano iznositi mišljenja i procjene dokumentacije i interpretacije rezultata fizioterapijske procjene
 8. Vrednovati i usporediti specifičnosti fizioterapijskog pristupa u radu s različitim skupinama pacijenata

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 

Suradnici:

 • Toni Josić, mag. cin., asistent,
 • Ivan Perić, mag. cin., asisten

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal