• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička praksa III

Usvajanje znanja i vještina potrebnih za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod različitih skupina korisnika.

Fizikalni čimbenici u terapiji, V-20: Elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, balneologija i klimatologija.
Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa, V-20: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije, aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji, V-20: Fizioterapijska procjena kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Fizioterapijski proces u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Fizioterapijski proces kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedica neuromišićnih bolesti. 
Fizioterapija u ortopediji, V-20: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog života pacijenta. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u ortopediji. 
Fizioterapija u traumatologiji, V-20: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Fizioterapijski proces kod osoba koje su doživjele traumu  koštano-zglobnog  sustava. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u traumatologiji. Fizioterapijski proces kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata. Primjena ortoza i proteza kod amputacija, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu i protetička opskrba. 
Fizioterapija u sportskoj medicini, V-10: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno-koštanog sustava u sportu. Fizioterapijski proces kod sindroma prenaprezanja. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u sportskoj medicini. Primjena fizioterapijskih postupaka u prevenciji ozljeđivanja u sportu. Prva pomoć u sportu. Primjena ortoza, različitih oblika bandaža, adaptivnih i zaštitnih sredstava u fizioterapijskom procesu i procesu treninga. 
Fizioterapija u reumatologiji, V-10: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno-koštanog sustava kod reumatskih bolesti i poremećaja. 
Fizioterapija u neurologiji, V-30: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji; Temeljni elementi primjene Bobath koncepta za odrasle s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Fizioterapija u pedijatriji: Fizioterapijski proces kod stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta. Temeljni elementi primjene fizioterapijskih koncepata u djece: neurorazvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, Halliwick koncept. Timska suradnja i edukacija roditelja i članova tima. 
Fizioterapija u ginekologiji s porodiljstvom,V-10: Fizioterapijski pregled i tretman kod/nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena urogenitalnog sustava i post-menopauzalnih problema. 
Fizioterapija u onkologiji, V-10: Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Fizioterapijski proces kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Fizioterapijski proces kod tumora dječje dobi. 
Fizioterapija u psihijatriji, V-10: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima. Fizioterapija u gerijatriji: Fizioterapijski proces kod starih osoba.

Obavezna literatura:

 1. bilješke i nastavni materijali s praske

 

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Planirati i upravljati fizioterapijskim postupcima kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, te vrednovati učinke fizioterapije
 2. Planirati i upravljati fizioterapijskim postupcima kod osoba sa ozljedama, bolestima, oštećenjima i specifičnim stanjima mišićno-koštanog sustava, te vrednovati učinak fizioterapije
 3. Kreirati i upravljati fizioterapijskim postupcima kod osoba sa oštećenjima, ozljedama i bolestima središnjeg i perifernog živčanog sustava, te vrednovati učinak fizioterapije
 4. Kreirati i upravljati fizioterapijskim postupcima u ginekologiji i porodiljstvu, te kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata, te vrednovati učinak fizioterapije
 5. Kreirati i upravljati fizioterapijskim postupcima kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti, te vrednovati učinak fizioterapije
 6. Kreirati i upravljati fizioterapijskim postupcima gerijatrijske populacije i osoba oboljelih od psihijatrijskih bolesti, te vrednovati učinak fizioterapije
 7. Argumentiran oobjasniti temeljne uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova, te upravljati znanjima i sposobnostima, integrirati suradnju unutar tima

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 

Suradnici:

 • Marlena Brstilo-Čičković, mag. physioth., predavač,
 • Ivica Fotez, dr. med., asistent,
 • Toni Josić, mag. cin., asistent,
 • Ivan Perić, mag. cin., asistent,
 • Hrvoje Šimić, dr. med., asistent,
 • Nikolina Lazić, mag. physioth., laborant.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal