• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ginekologija s porodiljstvom

Studentu će biti predočena normalna građa i funkcioniranje reproduktivnog sustava, kao i poremećaji u građi i funkciji reproduktivnog sustava, te osnovne kliničke slike najčešćih bolesti iz područja ginekologije i porodiljstva. Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih ginekoloških bolesti, poremećaja u trudnoći i porođaju, s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi majke i djeteta.

Menstrualni ciklus. Poremećaji menstrualnoga ciklusa. Bračna neplodnost. Kontracepcija. Trudnoća i porod. Patološke promjene u trudnoći i porodu. Nadzor novorođenčeta. Puerperij. Pobačaj i prijevremeni porod. Ektopična trudnoća. Akutne i kronične upale ženskog spolnog sustava. Spolno prenosive bolesti. Benigni i maligni tumori ženskoga spolnog sustava.

Obavezna literatura:

 1. Šimunić V, i sur. Ginekologija. Zagreb: Medicinska biblioteka;  2001. (izabrana poglavlja)
 2. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 3. Karelović D. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Objasniti fiziološke procese menstrualnog ciklusa, oplodnje, trudnoće i poroda i prepoznati poremećaje istih
 2. Prepoznati i objasniti najčešće simptome ginekoloških bolesti i poduzeti odgovarajuće postupke važne u dijagnostici i liječenju
 3. Prepoznati i intervenirati kod poremećaja u novorođenčeta
 4. Interpretirati zakonsku regulativu u rh vezanu uz pobačaj i spolni odnos s maloljetnom osobom
 5. Objasniti i educirati o metodama prevencije spolno prenosivih bolesti, kao i metodama primarne i sekundarne prevencije malignih bolesti ženskoga spolnog sustava
 6. Educirati o kontracepciji

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Vesna Ćosić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal