• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Strani jezik

Kolegij Engleski jezik koji se održava na 1. godini Studija uz uvod u medicinsku terminologiju, tj. morfologiju medicinskih termina i tvorbu riječi obuhvaća i tjelesne sustave bitne za studij fizioterapije: mišićno-koštani i živčani. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi. Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

Uvod u tvorbu riječi (medicinska terminologija na engleskom jeziku). Sufiksi, prefiksi, tvorbene osnove. Osnovna građa riječi; analiza riječi; tvorba: korijen+vezni vokal (word roots and combining forms), latinski i grčki korijeni riječi u medicinskom nazivlju te primjeri tvorbe nazivlja pomoću tih korijena i usporedba s tvorbom u hrvatskom jeziku; zadaci i vježbe.
Nastavci (suffixes): uobičajeni nastavci u medicinskom nazivlju i tvorba stručnog nazivlja pomoću njih; razumijevanje složenih riječi; niz uobičajenih medicinskih izraza, njihovo objašnjenje, tj. razumijevanje pojedinih dijelova riječi i tvorba novih; imenski, pridjevski, glagolski, priložni i drugi nastavci (prema zakonitostima tvorbe svakog pojedinog stranog jezika); latinske množine medicinskog nazivlja; zadaci i vježbe.
Predmeci (prefixes): predmetak + korijen riječi + vezni vokal + nastavak; uobičajeni predmeci i medicinsko nazivlje; zadaci i vježbe.
Izrazi koji se odnose na tijelo u cjelini: strukturna organizacija tijela (stanice, tkiva, organi, sustavi, organizam); tjelesne šupljine, trbušno-zdjelične regije (9) i kvadranti, anatomska podjela kralješnice,
izrazi za položaj i smjer, tjelesne ravnine; zadaci i vježbe.
Mišićno-koštani sustav: funkcija i organi; kosti – nastanak i građa; koštani nastavci i udubine; lubanjske i lične kosti; kralješnica i građa kralješka; prsne i zdjelične kosti; kosti ruku i nogu; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti kostiju i prijelomi; zglobovi - vrste i građa zglobova; tetive, ligamenti, hrskavica; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti zglobova; mišićje – vrste mišića; djelovanje kosturnih (skeletal) mišića; pokret; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti mišićja.
Živčani sustav: Opća građa živčanog sustava; neuroni, živci i neuroglija; mozak; kralješnična moždina i opne; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti živčanog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika oboljelog od MS-a; zadaci i vježbe. Praktična primjena: Fizioterapijski pristup oboljelom od multiple skleroze.

Obavezna literatura:

 

 1. Režić P, Žurić-Havelka, S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2013. (odabrana poglavlja)
 2. Odabrani handouti

Dopunska literatura:

 1. Tanay V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
 2. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Analizirati medicinski izraz i utvrditi značenje prefiksa, sufiksa i korijena riječi za cjelinu (medicinski izraz);
 2. Primijeniti znanja o medicinskim sufiksima, prefiksima i tvorbenim osnovama pri sastavljanju Medicinskog izraza;
 3. Povezati medicinske izraze koji se odnose na tijelo kao cjelinu na engleskom jeziku (vrste Stanica, tkiva, organi, tjelesni sustavi; tjelesne šupljine i organi koji se nalaze u njima) sa Istovrsnom terminologijom hrvatskog jezika; razlikovati medicinske izraze za položaj i smjer, Te tjelesne ravnine;
 4. Identificirati najvažnije dijelove mišićno-koštanog i živčanog sustava, opisati njihove funkcije,
 5. Izdvojiti najčešća oboljenja i s tim u svezi planirati procjenu i fizioterapijske postupke, koristeći stručnu terminologiju na engleskom jeziku

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal