• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Zdravstvena psihologija

Usvajanje znanja potrebnih za prepoznavanje utjecaja psihičkih stanja na zdravlje i prepoznavanje psihičkih reakcija tijekom bolesti, kao i za pružanje psihološke pomoći i podrške bolesniku i njegovoj obitelji.

Definicija zdravstvene psihologije, mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji, uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava, suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristupi u zdravstvu, oblici zdravstvenog ponašanja i zdravstvenog savjetovanja, utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti, osnovni pojmovi psihoneuroimunologije, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje, psihičke reakcije na  tjelesne bolesti, problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici, načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti, psihološke reakcije na teške ozljede,  psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet, psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol, psihološke metode terapije boli, psihološki problemi umirućih bolesnika.

Obavezna literatura:

1. Havelka,  M.: Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada "Slap", 1998.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Kritički prosuđivati suvremeni cjeloviti biosociopsihosocijalni pristup zdravlju i bolesti,
  2. Objasniti utjecaj psihosocijalnih činitelja na zdravlje i bolest,
  3. Prepoznati psihičke reakcije bolesnika na tjelesne bolesti,
  4. Planirati psihološku pripremu bolesnika za medicinske postupke,
  5. Primijeniti stečena psihološka znanja i vještine u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji bolesnika.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal