• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Patokineziologija hoda

Cilj kolegija je podučiti studenta karakteristikama patološkog hoda.
Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
Razumijevanje i poznavanje uzroka specifičnih devijacija hoda i mogućih načina za njihovo poboljšanje.
Poznavanje pomagala za hodanje, ortoza i proteza, i njihov utjecaj na hodanje.
Poznavanje karakteristika hoda kod najčešćih poremećaja, razumijevanje uzroka patološkog hoda, razumijevanje integriteta pokreta tijekom hodanja.
Mogućnost kliničke i kineziološke analize patološkog hoda.
Sposobnost odabiranja prikladnog fizioterapeutskog procesa i pomagala, znanje o mogućim terapijskim intervencijama za poboljšanje hoda.

Aplikacija i interpretacija kinezioloških i kliničkih analiza hoda te ostali specifični klinički testovi za procjenu hoda.
Specifične devijacije hoda (pomak trupa, povećana lumbalna lordoza, utjecaj ekstremiteta, abnormalna rotacija kuka, prekomjerna ekstenzija ili fleksija koljena, insuficijencija dorzalne fleksije, abnormalan kontakt stopala, abnormalna rotacija stopala, poremećaj ritma hoda).
Utjecaj kontrakture mišića i ostalih deformacija, slabosti mišića, poremećaja senzibiliteta i bol tijekom hodanja.
Neurološke, biomehaničke i energetske karakteristike hoda kod pacijenata nakon moždanog udara, pacijenata s cerebralnom paralizom, Parkinsonovom bolesti, apraksijom, paraplegijom, vestibularnim oštećenjem, perifernom neuropatijom, ozljedama zglobova donjih ekstremiteta, te kod starijih sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
Pomagala za hodanje (štap, štake) i način hodanja s njima, funkcionalna elektrostimulacija, ortoze i proteze; biomehanika hoda s ortozama i protezama.
Specifične terapijske intervencije za poboljšanje hoda (ergometrija, senzorna stimulacija, FES).
 

Obavezna literatura:

 1. Perry J. Gait analysis: normal and pathological function. New York: Slack Incorporated; 2010.
 2. Whittle MW. Gait analysis: an introduction. 4. izd. Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 1991.

Dopunska literatura:

 1. Whittle MW. Gait analysis: an introduction. 4. izd. Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 2007.
 2. Spivack BS. Evaluation and management of gait disorders. New York: lnforma Health Care; 1995.
 3. Hausdorff JM, Alexander NB. Gait disorders: evaluation and management. Boca Raton etc.: Taylor & Francis; 2005.
 4. Houglum PA. Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries. 2. izd. Champaign, IL: Human Kinetics; 2005.
 5. Shumway-Cook A, Woolacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. 3. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 6. Gage JR. The treatment of gait problems in cerebral palsy. London: Mac Keith Press; 2004.
 7. Seymour R. Prosthetics and Orthotics: Lower Limb and Spine. Philadelphia, PA: Lippincot Williams &  Wilkins; 2002.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Ustanoviti uzroke specifičnih devijacija hoda i mogućih načina za njihovo poboljšanje
 2. Procijeniti karakteristike hoda kod najčešćih poremećaja, utvrditi uzroke patološkog hoda, ocijeniti integritet pokreta tijekom hodanja
 3. Predložiti pomagala za hodanje, ortoze i proteze, i utvrditi njihov utjecaj na hodanje
 4. Argumentirano braniti mišljenje i interpretirati kliničke i kineziološke analize patološkog hoda
 5. Voditi i odabrati prikladni fizioterapeutski proces, predložiti odgovarajuća pomagala u terapijskom procesu
 6. Argumentirati stajališta, odabrati i kritički upotrijebiti stručnu i znanstvenu literaturu o patokineziologiji hoda

 

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Anita Matić

 


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal