• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizioterapijske vještine I

Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.

Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije.
Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.
Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva.
Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizaciju i transport sekreta, drenažne položaji, metode relaksacije, mobilizaciju toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.

Obavezna literatura:

 1. Grozdek G, i sur. Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta; 1998.
 2. Jakuš L, i sur. Terapijske vježbe – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2004.
 3. Jakuš L, i sur. Principi i postupci primjene manipulativne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2004.
 4. Bilješke s predavanja
   

Dopunska literatura:

 1. Gormley J, Hussey J. Exercise Therapy in Prevention and Treatment of Disease. Hoboken, NJ: Blackwell Science Ltd.; 2004.
 2. Hollis M, Fletcher-Cook P. Practical Exercise Therapy. Hoboken, NJ: Blackwell Science Ltd.; 1999.
 3. Bates A, Hanson N. Aquatic Exercise Therapy. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier; 1996.
 4. Makofsky HW. Spinal Manual Therapy: An Introduction to Soft Tissue Mobilization, Spinal Manipulation, Therapeutics and Home Exercise. Thorofare, NJ: Slack Incorporated; 2003.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Argumentirati opravdanost primjene neuro-razvojnog tretmana
 2. Utvrditi specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu neuro-razvojnog tretmana
 3. Opisati komponente primjene neuro-razvojnog tretmana
 4. Odabrati i upravljati postupcima i principima bobath pedijatrijskog koncepta
 5. Odabrati i upravljati postupcima i principima bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava
 6. Odabrati i upravljati postupcima i principima vojta koncepta
 7. Odabrati i upravljati postupcima i principima PNF koncepta po M. Knott

Nositelj: doc. dr. sc. Anđela Grgić

 

Nastavnici i suradnici:

 • Meri Reili
 • Dorothea Bedeković
 • Ivan Veber
 • Stjepan Paska

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal