• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Usvajanje temeljnih znanja o zakonskoj regulativi zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Usvajanje temeljnih znanja o modelima zdravstvenog osiguranja u RH, uvjete i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, na zdravstvenu njegu u kući, ostvarivanje prava na ortopedska pomagala, način propisivanja lijekova, zaštita prava pacijenata.

Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te podzakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Uvjeti i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, na zdravstvenu njegu u kući, ostvarivanje prava na ortopedska pomagala, način propisivanja lijekova, prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. Prikaz i primjena Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Obavezna literatura:

 1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN 80/13, 137/13, 98/19.
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 100/18, 125/19
 3. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata, NN169/04, 37/08.
 5. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući NN 46/07, 64/08, 91/09, 118/09
 6. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe NN 88/10, 1/11, 87/11, 38/13, 49/13, 93/13, 62/15, 77/15, 129/17
 7. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 20/20
 8. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept NN 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14, 17/15, 113/16, 129/17

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Ocijeniti organizaciju zdravstvenog sustava u RH
 2. Kritički prosuđivati primjenu zakona
 3. Preporučiti ostvarivanje određenih prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 4. Procijeniti potrebu zakonskog reguliranja fizioterapijske djelatnosti
 5. Poduprijeti promicanje prava pacijenata

Nositelj: Marija Vrkić, dipl. iur., predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal