• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Etika u zdravstvu

Usvajanje znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije prema kodeksu fizioterapeutske etike i deontologije.

Uvodno predavanje: temeljne postavke te svrha i ishodi kolegija. Zdravstvene vještine i odnos prema profesionalnoj bio/etici. Izazovi medicinske etike u kontekstu biomedicinskog napretka. Temeljne antropološko-filozofske postavke. Nastanak i važnost profesionalne etike u pluralnom društvu. Nastanak i povijesni razvoj deontoloških kodeksa zdravstvene  njege. Kodeks fizioterapeutske etike i deontologije. Etički kodeks hrvatskog zbora fizioterapeuta. Povijesni razvoj i načela rada etičkih povjerenstava. Priziv savjesti. Usredotočenost zdravstvene asistencije na prava pacijenata. De/personalizacija i stigmatizacija pacijenata. Razvijanje komunikacijskih vještina:  zdravstvena konzultacija, edukacija i informiranje bolesnika. Integralna zdravstvena njega i holistički pristup konceptu „totalne boli“ i patnje. Empatija i etika - vrlina zdravstvenih djelatnika.
Seminari: Analiza i primjena deontoloških kodeksa na specifična područja zdravstvene njege. Swot analiza: primjena profesionalne etike u zdravstvenoj njezi te komunikacijske vještine. Specifična pitanja etike zdravstvene njege u fizioterapiji. Etički aspekti ublažavanja boli i njege umirućih bolesnika. Analiza rada etičkih povjerenstava: praktični primjeri. Otvorene teme zdravstvene etike u fizioterapiji.

Obavezna literatura:

 1. Hrvatska komora fizioterapeuta. Kodeks fizioterapeutske etike i deontologije. Dostupno na: https://www.hkf.hr/wp-content/uploads/2018/12/25.01.2018.-Kodeks-fizioterapeutske-etike.pdf
 2. Hrvatski zbori fizioterapeuta. Etički kodeks Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Dostupno na:  http://www.hzf.hr/src/assets/dokumenti/Kodeks.pdf
 3. Hrvatski liječnički zbor. Kodeks medicinske etike i deontologije. NN139/15.
 4. Zurak N. Medicinska etika. Zagreb: Merkur; 2007.
 5. Fatović-Ferenčić S, Tucak A, ur. Medicinska etika. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 6. Vuletić S. Etika u zdravstvu (Scripta ad usum privatum). Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 2020.
   

Dopunska literatura:

 1. Štifanić M.  Zdravstvo po mjeri čovjeka. Rijeka: Adamić; 2008.
 2. Štifanić M. Komunikacija liječnik-pacijent. Uvod u medicinu usmjerenu osobi. Rijeka: Zambelli; 2012.
 3. UNESCO. Casebook on Human Dignity and Human Rights 1, Casebook series, Bioethics Core Curriculum,   Social and Human Sciences Sector, Ethics Education Programme. United Nations, Fontenoy/Paris; 2011.
 4. UNESCO. Casebook on Benefit and Harm 2, Casebook series, Bioethics Core Curriculum, Social and Human Sciences Sector, Ethics Education Programme. United Nations, Fontenoy/Paris; 2011.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Usvojiti znanja; razvoj i značaj etičke misli,
 2. Opisati i razlikovati međunarodne kodekse etike zdravstvenih djelatnika s posebnim naglaskom na kodekse fizioterapijske etike i deontologije, 
 3. Diskutirati o etičkim problemima u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika,
 4. Razumjeti potrebu odgovornog profesionalnog djelovanja.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam


Suradnici:

Ana Vukelić, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal