• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Pedijatrija

Upoznati studente s temeljnim znanjem iz opće pedijatrije. Upoznati studente s primjenom načela pedijatrije u fizioterapiji. Prikazati studentima ulogu fizioterapeuta u liječenju pedijatrijskih bolesnika. Upoznati studente s osobitostima tjelesnih sustava u djece. Upoznati studente s najznačajnijim bolestima i poremećajima u djece.

Zaštita majke i djeteta i vitalno-statistički podaci važni za Hrvatsku. Podjela novorođenčadi po gestacijskoj dobi i rodnoj masi – specifični problemi i zdravstvene posljedice. Cijepljenje. Prehrana i poremećaji prehrane. Malapsorpcijski sindrom. Opstipacija. Ulkusna bolest. Kronične crijevne bolesti. Bolesti jetre, gušterače i žuči. Šećerna bolest u djece. Anomalije i infekcije mokraćnog sustava u djece. Urolitijaza u djece. Infekcije dišnog sustava u djece. Tuberkuloza u djece. Cistična fibroza. Konvulzivni sindrom i epilepsije. Bolesti hipofize, tiroideje i paratireoideje. Monogenski i poligenski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije, prenatalna oštećenja ploda, razvojne anomalije mozga i lubanje. Antenatalna i postnatalna dijagnoza nasljednih bolesti. Genetsko savjetovalište. Tumori mozga i kraniocerebralne ozljede. Neruromuskularne i heredodegenerativne bolesti središnjeg živčanog sustava. Ortopedski problemi dječje dobi. Bolesti koštanog sustava u djece. Bolesti metabolizma kalcija i rahitis. Razvitak i osobitosti hematološkog sustava u djece. Bolesti crvene krvne loze. Bolesti bijele krvne loze. Bolesti zgrušavanja krvi. Psihomotorički razvoj djeteta. Osobitosti hematološkog sustava u djece. Perinatalna oštećenja mozga – dječja moždana kljenut. Perinatalna asfiksija. Porodne ozljede u djece. Imunost i imunodeficijencije u djece. Bolesti novorođenčeta. Novorođenačke žutice. Vrućica – značaj i postupci. Sindrom iznenadne dojenačke smrti. Prevencija preventibilnih bolesti. Principi reanimacije, intenzivnog nadzora te nadzora teško bolesnog djeteta. Reumatske bolesti u djece. Perikarditis, miokarditis, endokarditis. Prirođene i stečene srčane greške. Sindrom kardiovaskularnog zatajenja. ADHD. Pubertet, poremećaji spolnog razvoja. Psihosomatske bolesti u djece. Kronično bolesno dijete; pristup djetetu i obitelji. 

Obavezna literatura:

 1. Mardešić D. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2003.
 2. Juretić M, Balarin L. Pedijatrija za više medicinske sestre. Split: Klinička bolnica Split; 1995.
   

 

Dopunska literatura: 

 1. Meštrović J, i sur. Hitna stanja u djece. Zagreb: Medicinska naklada;  2011.
 2. Kliegman RM, Stanton BF. Nelson Textbook of Pediatrics. 18. izd. Philadelphia, SAD: W.B. Saunders company; 2007.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Objasniti temeljna načela iz područja pedijatrije
 2. Primijeniti načela pedijatrije u fizioterapeutskim postupcima
 3. Prepoznati i objasniti osobitosti funkcioniranja dječjeg organizma (specifičnosti organizma u psihomotoričkom rastu i razvoju, osobitosti razvoja mišićno-koštanog i nervnog sustava)
 4. Prepoznati i objasniti osobitosti bolesti i poremećaja u djece

Nositelj: doc. dr. sc. Boro Nogalo

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal