• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihijatrija i neurologija

Cilj kolegija je prikazati studentima osnove neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, njihovog prepoznavanja, dijagnosticiranja i liječenja, s posebnim naglaskom na ulogu fizioterapeuta u rehabilitacijskom procesu.

Neurologija: osnove neuroanatomije, neurološka dijagnostika, osnove neurofiziologije, svijest i više živčane funkcije, patofiziologija poremećaja motoričkog sustava, sindromi povišenog intrakranijskog tlaka i meningealne iritacije, epilepsija, cerebrovaskularne bolesti, tumori mozga i kralježnične moždine, bolesti ekstrapiramidnog sustava, neuromuskularne bolesti, demijelinizacijske bolesti, upalne bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava, funkcionalne glavobolje, zatvorene kraniocerebralne ozljede, malformacije središnjeg živčanog sustava, neurokranijuma i spinalnog kanala, izabrana poglavlja iz neuropedijatrije, klinički sindromi autoričkih poremećaja kranijskih živaca, kompresivna oštećenja perifernih živaca, klinički sindromi poremećene koordinacije i oštećenja vestibularne funkcije.

Psihijatrija: definicija psihijatrije, pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, teorije duševnog zdravlja, bolesti i ličnosti, povijest i razvoj psihijatrije, sadržaji psihijatrijske struke, aktivnosti psihijatrijske struke, organizacija psihijatrijske zaštite i unapređenje duševnog zdravlja, psihijatrijska skrb (pojam, sadržaji i oblici), opća psihopatologija (mentalni sadržaji), psihički status, organski poremećaji, poremećaji ovisnosti, shizofreni poremećaji, afektivni poremećaji, neurotski poremećaji, somatomorfni poremećaji, poremećaji ponašanja, poremećaji ličnosti, umna (duševna) zaostalost, oblici skrbi pojedinih bolesti.

Obavezna literatura:

 1. Filaković P. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
 2. Soldo SB, Titlić M. Neurologija: za visoku školu za medicinske sestre, fizioterapeute, inženjere radiologije. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2012.

Dopunska literatura:

 1. Soldo SB, Bilić E. Kako živac živi: odabrane teme iz područja neuromuskularnih bolesti. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2008.
 2. Pavo Filaković. Klasifikacija i dijagnostika psihičkih poremećaja. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019.
   

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Razlikovati simptome i znakove poremećaja središnjeg od perifernog živčanog sustava. 
 2. Prepoznati specifičnu kliničku sliku različitih neuroloških bolesti
 3. Opisati dijagnostičke postupke u dijagnostici neuroloških bolesti i poremećaja
 4. Objasniti specifičnu neurološku terapiju (indikacije, kontraindikacije, interakcije, neželjene pojave)
 5. Prepoznati hitna stanja u neurologiji uz diferencijalno-dijagnostički način prosuđivanja
 6. Opisati pojmove duševnog zdravlja i duševne bolesti,
 7. Prepoznati i razumjeti teorije duševnog zdravlja
 8. Opisati mogućnosti liječenja psihopatoloških poremećaja, organskih poremećaja, poremećaja ovisnosti, shizofrenih poremećaja, afektivnih poremećaja, neurotskih poremećaja, somatomorfnog poremećaja, poremećaja ponašanja, poremećaja ličnosti

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

            Suradnici:

 • doc. dr. sc. Antonija Krstačić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal