• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Kineziologija hoda

Cilj ovog kolegija je osposobiti studente za upotrebu osnovnih mjernih instrumenata u kineziološkom laboratoriju, kao i za razumijevanje karakteristika normalnog hoda te interpretaciju rezultata kineziološke analize hoda.
Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
Poznavanje kinetičkih i kinematičkih karakteristika normalnog hoda.
Prepoznavanje i razumijevanje karakteristika normalnog hoda kod djece i starijih.
Sposobnost korištenja metoda analize hoda i interpretacije rezultata.
Poznavanje i razumijevanje ostalih oblika bipedalnog kretanja (skakanje, trčanje).
 

Povijest razvoja kineziološke studije; terminologija; ciklus hoda.
Kinematika hoda (prostorni i vremenski parametri; pokret individualnih zglobova te donjih ekstremiteta, gornjih ekstremiteta, glave, trupa i zdjelice), mišićna aktivnost tijekom hodanja, kinetika hoda (pokreti zglobova i sila reakcije podloge), potrošnja energije (sila, rad, mehanička energija, optimizacija), pokretanje, zaustavljanje.
Motorička kontrola hoda.
Kineziološke metode analize hoda (spacio-temporalni parametri, elektro-goniometrija, elektromiografija, potrošnja energije, akcelerometri, sistem analize pokreta).
Normalno hodanje kod male djece i razvoj hoda; karakteristike fiziološkog hodanja kod starijih.
Ostali oblici bipedalnog kretanja (hodanje unatrag, skakanje, trčanje, hodanje po nizbrdici/uzbrdici, hodanje po stepenicama, prelazak preko prepreka).
 

Obavezna literatura:

 1. Whittle MW. Gait analysis: an introduction. 4. izd. Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 2007.
 2. Perry J. Gait analysis: normal and pathological function. Thorofare, NJ: Slack; 2010.
 3. Včev A, Burton N. Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. hrv. izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 4. Enoka RM. Neuromechanics of human movement. Leeds: Human kinetics Europe; 2015.

Dopunska literatura:

 1. Kirtley C. Clinical gait analysis: theory and practice. 1. izd. Edinburgh: Elsivier Churchill Livinstone; 2006.
 2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Gait: Normal, Elderly and Pathological. Waterloo, Ontario: University of Waterloo Press; 1991.
 3. Gage JR. The treatment of gait problems in cerebral palsy. London: Mac Keith Press; 2004.
 4. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of neural science. 4. izd. New York: McGraw-Hill; 2013.
 5. Shumway-Cook A, Woolacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. 3. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 6. Shumway-Cook A, Woolacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. 3. izd. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Procijeniti osnove kinetičkih i kinematičkih karakteristika normalnog hoda
 2. Analizirati karakteristike normalnog hoda kod djece i starijih
 3. Analizirati ostale oblike bipedalnog kretanja (skakanje, trčanje)
 4. Odabrati svrsishodne metode analize hoda i argumentirano iznositi interpretacije rezultata
 5. Odabrati i kritički upotrijebiti i prosuditi stručnu i znanstvenu literaturu o kineziologiji hoda

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Anita Matić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal