• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Biomehanika

Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.

Osnove biomehanike i mehanike: zakoni klasične mehanike, geometrijske značajke čovjekovog tijela, pravocrtno  ikrivocrtno gibanje, sustavi krutog tijela, sudar i sile trenja. Biomehanička svojstva muskuloskeletnog sustava, određivanje parametara segmenata tijela. Procjena kinematičkih veličina gibanja. Kinetičke veličine i njihovo mjerenje: mjerenje sila reakcije podloge, vektor dijagram. Kineziološka elektromiografija, neuromuskularni sustav: biomehanička svojstva mišića, funkcionalna električna stimulacija, proteze i antropomorfna robotika. Biomehanička dijagnostika pokreta. Tjelesna težina, težina segmenata tijela i sila gravitacije, gibanje i analiza gibanja preko zglobova, ekvilibrijum, korištenje baze oslonca i različitih podloga za analizu gibanja tijela. Određivanje parametara inercije, stereofotogrametrijska registracija gibanja, mjerenje sila pomoću platforme za mjerenje komponenata sila, postupci prikupljanja EMG signala u kineziološkoj elektromiografiji. 

Obavezna literatura:

 1. Nikolić V, Hudec M. Principi biomehanike. Zagreb: Naklada Ljevak; 2011. (izabrana poglavlja)
 2. Oatis CA. Kinesiology: The Mechanics and Pathomechanics of Human Movement. 3. izd. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.
   

 

Dopunska literatura: 

1. Nordin M, Frankel VH. Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System. Philadephia, SAD; Lea &Febiger;1989.

 

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike
 2. Normirati parametre segmenata tijela
 3. Analizirati kinematičke i kinetičke veličine gibanja
 4. Definirati potrebu primjene emg dijagnostike
 5. Primijeniti biomehaničku analizu pokreta pojedinog lokomotornog segmenta tijela

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike
 2. Normirati parametre segmenata tijela
 3. Analizirati kinematičke i kinetičke veličine gibanja
 4. Definirati potrebu primjene emg dijagnostike
 5. Primijeniti biomehaničku analizu pokreta pojedinog lokomotornog segmenta tijela

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike
 2. Normirati parametre segmenata tijela
 3. Analizirati kinematičke i kinetičke veličine gibanja
 4. Definirati potrebu primjene emg dijagnostike
 5. Primijeniti biomehaničku analizu pokreta pojedinog lokomotornog segmenta tijela

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike
 2. Normirati parametre segmenata tijela
 3. Analizirati kinematičke i kinetičke veličine gibanja
 4. Definirati potrebu primjene emg dijagnostike
 5. Primijeniti biomehaničku analizu pokreta pojedinog lokomotornog segmenta tijela

Nositelj: prof. dr. sc. Dario Faj / doc. dr. sc. Tanja Kovač

 

Nastavnici i suradnici

 • Karla Rožac, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal