• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Biološke osnove ponašanja

Upoznati studente s neuroanatomskim i neurobiološkim osnovama ljudskog ponašanja te utjecaja različitih tipova oštećenja neuralnog sustava.

Funkcionalna organizacija u mozgu. Lateralizacija mozga – uloga lijeve i desne mozgovne polutke. Uloga pojedinih režnjeva. Neurobiologija spavanja i bioloških ritmova. Neurobiologija emocija i spolnosti. Neurobiologija viših kognitivnih funkcija: pamćenja, jezika i govora, pažnje i prostornih sposobnosti. Poremećaji kognitivnih i drugih funkcija koji nastaju nakon oštećenja mozga. Plastičnost mozga kod normalnog razvoja i nakon oštećenja.

Obavezna literatura:

  1. Pinel JP. Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2002.
  2. Kocijan Hercigonja D, i sur. Biološke osnove i terapija ponašanja. Zagreb: Školska knjiga; 2006.
     

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

  1. opisati neurobiološke osnove ponašanja;
  2. analizirati ulogu lijeve i desne mozgovne polutke, i pojedinih režnjeva u određenim funkcijama;
  3. opisati neurobiološku osnovu bioloških ritmova i spavanja, emocija i spolnosti;
  4. razlikovati poremećaje kognitivnih i drugih funkcija koje nastaju nakon oštećenja mozga;
  5. opisati ulogu plastičnosti mozga kod normalnog razvoja i nakon oštećenja.

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal