• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Filozofija i etika u sestrinstvu

Usvajanje temeljnog znanja, vještina i stavova iz etike sestrinstva, moralnih vrijednosti, moralne savjesti i odgovornosti medicinskih sestara. Primjena Etičkog kodeksa medicinskih sestara u zdravstvenoj njezi.

Etika u sestrinstvu. Filozofija, etika, moral. Odabrana etička učenja; etika vrline, etika ljubavi,  teleološka etika, deontološka etika, etika skrbi. Bioetika, deontologija, medicinska deontologija. Početci medicinske etike i deontologije. Moralne vrijednosti i dužnosti medicinske sestre. Sustav moralnih vrijednosti u sestrinstvu – moralne osobine (vladanje sobom, odnos prema bolesniku, njegovoj obitelji, suradnicima, poštovanje čovjekovih potreba i vrijednosti, poštovanje čovjekova prava na izbor, profesionalna tajna). Profesionalna etika i sestrinstvo (etički kodeks – ICN, HUMS, HKMS). Etičke dvojbe suvremene medicine; poštovanje ljudskog života od začeća do smrti, eutanazija, medicinska sestra – zagovornik života, dostojanstvo umiranja – načela skrbi za neizlječive i umiruće, presađivanje organa, istraživanja u medicini i odgovornost medicinske sestre.

Obavezna literatura:

 1. Kalauz S. Etika u sestrinstvu. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
 2. Kalauz S. Sestrinska etika u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Zagreb: Pergamena; 2011.
 3. Zurak N. Medicinska etika. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2007.
 4. Švajger A, ur. Medicinska etika. (priručno štivo) 2. izd. Zagreb: Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; 1995.
 5. Tucak A, Fatović-Ferenčić S. Medicinska etika. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 6. HKMS. Etički kodeks. Zagreb: HKMS; 2005.
 7. Međunarodno vijeće medicinskih sestara i tehničara. Etički kodeks međunarodnoga vijeća medicinskih sestara. Zagreb: Hrvatska udruga medicinskih sestara; 2007.
 8. Nastavni materijali s predavanja i seminara.

Dopunska literatura:

 1. Matulić T. Bioetika. 3. izd. Zagreb: Glas koncila; 2012.
 2. Singer PA, Viens AM. Bioethics. New York: Cambridge University Press; 2008.
 3. Svjetsko liječničko udruženje. Priručnik medicinske etike. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.
 4. Baccarini E. Kantovo nasljeđe i pitanje eutanazije. Filozofska istraživanja. 2002;517:30.
 5. Barišić P. Etika kreposti u suvremenom društvu. Filozofska istraživanja. 2002;507:15.
 6. Pozaić V. Čuvari života – radosti i tjeskobe djelatnika u zdravstvu. Zagreb: Centar za bioetiku FTIDI Zagreb; 1998.
 7. Pozaić V. Život prije rođenja. Zagreb: Centar za bioetiku FTIDI Zagreb; 1990.
 8. Volarić-Mršić A. Kultura života. Zagreb: Centar za bioetiku FTIDI Zagreb; 2002.
 9. Kubler-Ross E. Razgovori s umirućima. Zagreb: Oko tri ujutro; 1980.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati etiku kao filozofsku disciplinu i njezin povijesni razvoj, početke sestrinske etike te podjelu etičkih teorija;
 2. primijeniti načela sestrinske etike – etički kodeks medicinskih sestara i deklaraciju o ljudskim pravima i pravima bolesnika;
 3. poduprijeti prava čovjeka, djeteta i bolesnika;
 4. vrednovati etičke odnose medicinske sestre prema: pacijentima, njihovoj obitelji, suradnicima;
 5. argumentirati važnost čuvanja i čuvati profesionalnu tajnu;
 6. obraniti stav o poštivanju ljudskog života od začeća do smrti;
 7. argumentirati pravo na život i na kraju života suprotno pravu na smrt;
 8. argumentirati osobnistav u raznim etičkim dvojbama u sestrinskoj praksi.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ivica Kelam

 

Suradnici:

Ivan Včev, mag. educ. phil.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal