• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstveno zakonodavstvo

Prikazati studentima pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava. Upoznati studente s radom i ustrojem strukovnih komora i temeljnim kriterijima pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, pravima i obvezama zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti.

Upoznati studente s temeljnim pravima pacijenata. Upoznati studente s drugim područjima zdravstvenog i socijalnog zakonodavstva i načinu i uvjetima ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Pojam i sadržaj zdravstvenog prava, odnos prema drugim znanstvenim granama i načela obavljanja zdravstvene djelatnosti.

Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje, mjere zdravstvene zaštite, razine zdravstvene djelatnosti, sadržaj i organizacijski oblici zdravstvene djelatnosti.

Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti (pružanje i uskraćivanje pomoći).

Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata.

Profesionalna tajna.

Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije.

Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge.

Strukovne komore.

Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika.

Uvjeti i način ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, na zdravstvenu njegu u kući, ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala, način propisivanja lijekova i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Obavezna literatura:

 1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN 80/13, 137/13, 98/19.
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 100/18, 125/19.
 3. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20.
 4. Zakon o sestrinstvu, NN 121/03, 117/08, 57/11.
 5. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući, NN 46/07, 64/08, 91/09, 118/09.
 6. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe, NN 88/10, 1/11, 87/11, 38/13, 49/13, 93/13, 62/15, 77/15, 129/17.
 7. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 20/20.
 8. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept, NN 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 81/14, 17/15, 113/16, 129/17.

Dopunska literatura:

1. Podzakonski propisi i popisi autonomnog prava
2. Kodeks medicinske etike i deontologije, NN 55/05
 

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. prepoznati pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava;
 2. interpretirati osnove zdravstvenog prava;
 3. identificirati temeljne kriterije pravne odgovornosti zdravstvenih radnika, prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti;
 4. objasniti vrednovanje zdravstvene djelatnosti;
 5. objasniti rad i ustroj strukovnih komora;
 6. objasniti položaj zdravstvenog radnika u odnosu na disciplinsku/stegovnu, građansko-pravnu i kazneno-pravnu odgovornost;
 7. primijeniti temeljna prava pacijenta u radu;
 8. preuzeti odgovornost za upravljanje i vrednovanje zdravstvene njege u skladu s načelima sestrinske skrbi, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: Marija Vrkić, dipl. iur., predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal