• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Klinička praksa II

Studentu prenijeti osnove zbrinjavanja bolesnika na neurološkim, internističkim i pedijatrijskim odjelima u području zdravstvene njege.

Stečeno znanje i vještine trebaju omogućiti studentu razumijevanje cjelokupnog procesa sestrinske skrbi za internističkog, neurološkog i pedijatrijskog bolesnika. Iz navedenih područja student će biti osposobljen primijeniti kvalitetnu zdravstvenu njegu u sestrinskoj praksi.

Provođenje procesa zdravstvene njege kod internističkih, neuroloških i pedijatrijskih bolesnika, priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke, primjena Mantoux testa i EKG-a, priprema i primjena i.v. lijekova, priprema i primjena infuzijskih otopina uz pomoć infuzijske pumpe, priprema i primjena transfuzije, zbrinjavanje bolesnika u izolaciji, primjena citostatske terapije, opći monitoring bolesnika, indikacije za uvođenje i primjenu nazogastrične sonde, uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage, zdravstvena njega zdravog djeteta, zdravstvena njega bolesnog djeteta iz svih organskih sustava, procjena rasta i razvoja novorođenčeta, psihički i fizički razvoj djeteta, osobitosti u provođenju zdravstvene njege u nedonošenog djeteta, psihička i fizička priprema djeteta za medicinsko-tehničke zahvate, zdravstvena njega djeteta u hitnim stanjima, tehnike reanimacijskih postupaka u novorođenčeta i malog djeteta, komunikacija s roditeljima.

Obavezna literatura:

1.    Ozimec, Š. Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi). Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2014.
2.    Sedić, B. Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi). Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2014.
 

 

Dopunska literatura:

 1. Morović-Vergles J, i sur. Interna medicina. Jastrebarsko/Zagreb: Naklada Slap i Zdravstveno veleučilište; 2008. (izabrana poglavlja)
 2. Vrhovac B, i sur. Interna medicina. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008. (izabrana poglavlja)
 3. Carpenito LJ. Handbook of nursing diagnosis. 15. izd. Philadelphia: J.B. Lippincot Company; 2017.
 4. Bokonjić D, Milutinović D, ur. Pedijatrija i njega zdravog i bolesnog djeteta. Foča: Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; 2019.
 5. Mardešić D, i sur. Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga; 2003. (izabrana poglavlja),
 6. Turuk V. Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi). Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2014.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. primijeniti mjere sprječavanja infekcije i pravila zaštite na radu za rad na siguran način;
 2. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine prema bolesniku, njegovoj obitelji, članovima tima za zdravstvenu njegu, ostalom osoblju i zajednici;
 3. primijeniti postupke sestrinske skrbi kod internističkih, infektoloških, neuroloških i pedijatrijskih bolesnika samostalno i/ili u stručnom timu u skladu s načelima, standardima i zakonskim propisima;
 4. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka te evaluaciju uvažavajući individualnost, holistički pristup i partnerski odnos prema bolesniku;
 5. provesti ordinirane dijagnostičke i terapijske postupke samostalno i/ili u stručnom timu uz nadzor;
 6. voditi sestrinsku dokumentaciju;
 7. preuzeti odgovornost za provedbu procesa zdravstvene njege u skladu s načelima, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Rajko Fureš,

◦     doc. dr. sc. Štefica Mikšić,

◦     dr. sc. Ivana Barać, viši predavač,

◦     dr. sc. Karolina Kramarić, asistent,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

◦     Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

◦     Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

◦     Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Jedvaj, mag. med. techn.,

◦     Božica Lovrić, mag. med. techn.,

◦     Dubravka Matijašić Bodalec, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

◦     Božica Lovrić, mag. med. techn., predavač,

◦     Vlasta Pekić, mag. med. techn., predavač,

◦     Maja Carević, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Debelić, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanja Dravinski, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

◦     Dubravka Gajšek, mag. med. techn., asistent,

◦     Zorica Grgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Zvjezdana Gvozdanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Danica Horvat, mag. med. techn., asistent, asistent,

◦     Pavica Jakovljević, mag. med. techn., asistent,

◦     Tihomir Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent,

◦     Jagoda Kragujević, mag. med. techn., asistent,

◦     Elizabeta Kralj Kovačić, mag. med. techn., asistent,

◦     Božica Kurtović, mag. med. techn., asistent,

◦     Suzana Luketić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Mamić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivanka Marendić, mag. med. techn., asistent,

◦     Vesna Meško, mag. med. techn., asistent,

◦     Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Popijač, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Katarina Projs, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Rimac, mag. med. techn., asistent,

◦     Barica Stanić, mag. med. techn., asistent,

◦     Nada Stipić, mag. med. techn., asistent,

◦     Željka Stojkov, mag. med. techn., asistent,

◦     Nevenka Vila, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent,

◦     Jelena Tomac Jovanović, mag. med. techn., asistent,

◦     Lidija Vinković, mag. med. techn., asistent,

 1. Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal