• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Osteoporoza i druge koštane bolesti

Cilj predmeta je da studenti studija sestrinstva usvoje osnovno znanje iz fiziologije, patofiziologije, kliničke slike i značaja osteoporoze (OP). Studenti će po završetku kolegija moći spoznati rizike osteoporoze, znati kako ju prevenirati, dijagnosticirati i liječiti. Upoznat će dijagnostiku i terapiju ostalih koštano-metaboličkih bolesti: osteogenesis imperfecta, osteomalacija. Stečeno i usvojeno znanje treba omogućiti studentima bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te svladavanje postupaka sestrinske skrbi kojom se osigurava dugotrajna mobilnost i vitalnost i u starijoj životnoj dobi.

Kolegij uključuje stjecanje znanja iz koštane strukture – histologije građa i funkcija stanica; koštanih funkcijskih mehanizama: fiziologija i patofiziologija: mehanostatski mehanizam koštane regulacije, „cell's cross talking„ kako slijedi: 
–    Navesti i objasniti ulogu strukture kosti i funkcioniranje koštanih jedinica
–    Objasniti strukturu i svojstva koštanih minerala (hidroksiapatita, fluoroapatita) unutar kosti u odnosu na  mehaničku i potpornu funkciju kosti
–    Opisati koštanu jedinicu 
–    Opisati ulogu osteoklasta i osteoblasta 
–    Predvidjeti temeljna fizikalna svojstva na temelju koštane grade te mogućnost nastanka bolesti
–    Navesti  glavne bolesti i njihove različitosti.
–    Definirati rizične faktore za osteoporozu, osteoartritis, Pagetovu bolest, osteomalaciju, rahitis.
–    Poznavati  metode dijagnostike, analizirati nalaze QUS (koštanog uzv, denzitometrije,. I sl) 
–    Napraviti antroploško mjerenje i testove snage lokomotornog sustava.
–    Prepoznati simptome vezane uz prijelom kralješnice, kuka ipodlaktice
–    Raditi detekciju rizičnih skupina
–    Provoditi preventivne mjere za spriječavanje gubitka kosti,.
–    Definirati ulogu kalcija u očuvanju kosti;
–    Opisati djelovanje vitamina D3 u koštanom metabolizmu.

Sadržaj:
–    uloga strukture kosti i funkcioniranje koštanih jedinica;
–    struktura i svojstva koštanih minerala (hidroksiapatita, fluoroapatita) unutar kosti u odnosu na  mehaničku i potpornu funkciju kosti;
–    koštana jedinica; 
–    uloga osteoklasta i osteoblasta;
–    temeljna fizikalna svojstva na temelju koštane grade te mogućnost nastanka bolesti;
–    glavne bolesti i njihove različitosti;
–    rizični faktori za osteoporozu, osteoartritis,  Pagetovu bolest, osteomalaciju, rahitis;
–    metode dijagnostike, analiza nalaza QUS (koštanog ultrazvuka, denzitometrije, i sl.);
–    antropološko mjerenje i testovi snage lokomotornog sustava;
–    simptomi vezane uz prijelom kralješnice, kuka i podlaktice;
–    detekcija rizičnih skupina;
–    preventivne mjere za sprječavanje gubitka kosti;
–    uloga kalcija u očuvanju kosti;
–    djelovanje vitamina D3 u koštanom metabolizmu.
 

Obavezna literatura:

 1. Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008.
 2. Ćurković B, Babić-Naglić Đ, Anić B, Grazio S, Vlak T, Hanih M. Preporuke HRD za prevenciju, dijagnostiku i liječenje postmenopauzalne osteoporoze. Hrvatsko reumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora; 2017
 3. Sedmi hrvatski kongres o osteoporozi – Opatija,11-13.travnja 2013. Smjernice za dijagnostiku, prevenciju i liječenje osteoporoze (temeljene na EBM). MEDIX. 2013;104/105:68-73.

 

Dopunska literatura:

 1. Rosen CJ, Compston JE, Lian JB, ur. Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 7. izd. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2008.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti građu i funkciju kosti;
 2. opisati mehanizam signalizacije i regulacije koštane pregradnje, koštani rast i razvoj (hormoni i interleukini, mehanostatski mehanizam koštane pregradnje);
 3. objasniti epidemiologiju, patofiziologiju i dijagnostiku osteoporoze;
 4. prepoznati kliničku sliku osteoporoze i ostalih metaboličkih koštanih bolesti (osteogenesis imperfecta, Morbus Paget Ossium, OA, itd.);
 5. objasniti terapiju i način primjene u liječenju OP;
 6. opisati nemedikamentozne načine liječenja;
 7. prepoznati sekundarne osteoporoze: GIO, CA, Chron, Colitis, Gerb, renalna osteodistrofija;
 8. interpretirati normalne fiziološke i anatomske vrijednosti.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić

 

Suradnici:

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal