• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ekstraskeletni učinci vitamina D3

Cilj predmeta je da studenti studija sestrinstva usvoje osnovna znanja iz fiziologije i patofiziologije metabolizma vitamina D3. Upoznat će se s kliničkim manifestacijama i posljedicama nedostatka vitamina D3 te načinima njegove primjene i učinka na ekstrakoštani metabolizam. Studenti će biti upoznati s najnovijim imunomodulacijskim učincima vitamina D3 na sve tjelesne sustave. Stečeno i usvojeno znanje treba omogućiti studentima bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te načine poboljšanja imunološkog statusa pacijenata uz svladavanje postupaka sestrinske skrbi  kojom se osigurava dugotrajna mobilnost i vitalnost i u starijoj životnoj dobi.

Kolegij uključuje stjecanje znanja iz građe i funkcije receptora za vitamin D3 (VDR) i samog vitamina D3, upoznaje se fizologija i patofiziologija metabolizma vitamina D3, biokemijska struktura njegovih metabolita te način njegovog utjecaja na koštani i ekstrakoštani status. Kolegij uključuje sljedeće sadržaje: 
–    građa i uloga VDR i samog vitamina D3;
–    poznavanje hidroksilacije u jetri i bubregu i metaboličke aktivnosti pojedinog metabolita;
–    mehanizam regulacije transkripcijskih molekula u VDR u sintezi novih imunoprotektivnih, antiaterogenih i antikancerogenih proteina;
–    načini laboratorijske dijagnostike i metode određivanja pojedinih metabolita;
–    incidencija i prevalencija manjka vitamina D3;
–    razlozi i posljedice manjka vitamina D3 u svijetu i Republici Hrvatskoj;
–    utjecaj manjka vitamina D3 na moguće mehanizme nastanka imunodeficijentnih stanja, karcinoma, šećerne bolesti, multiple skleroze, astme i drugih stanja;
–    glavne bolesti vezane uz manjak vitamina D3;
–    utjecaj vitamina D3 na koštane bolesti; 
–    detekcija rizičnih skupina;
–    preventivne mjere za podizanje razine vitamina D3 u populaciji.

Obavezna literatura:

 1. Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008.
 2. Vranešić Bender D, Giljević Z, Kušec V, Laktašić Žerjavić N, Bošnjak Pašić M, Vrdoljak E, i sur. Smjernice za prevenciju, prepoznavanje i liječenje nedostatka vitamina D u odraslih. Liječ Vjesn. 2016;138(5-6):121–132.
 3. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, i sur. Guidelines for Preventing and Treating Vitamin D Deficiency and Insufficiency Revisited. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1153-8.

Dopunska literatura:

 1. Feldman D, Pike JW, Bouillon R, Giovannucci E, Goltzman D, Hewison M, ur. Vitamin D – Volume 1: Biochemistry, Physiology and Diagnostics. 4. izd. Academic Press; 2018. str. 1065-89. (poglavlje 57A - The IOM–Endocrine Society Controversy on Recommended Vitamin D Targets: In Support of the IOM Position).

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti građu i funkciju vitamina D3;
 2. razjasniti mehanizme signalizacije i stvaranja novih proteina pod utjecajem aktivnosti vitamina D3 (glavna imunomodulcijska, antikancerogena, antiaterogena djelovanja vitamina D3 i međusobni odnos s ostalim hormonima i vitaminima);
 3. interpretirati normalne fiziološke patološke vrijednosti, serumske razine vitamina D3;
 4. objasniti epidemiologiju – prevalenciju i incidenciju manjka vitamina D3 u svijetu i u RH;
 5. opisati način dijagnosticiranja: laboratorijske metode, praćenje i mjerenje učinka vitamina D3;
 6. objasniti provođenje metode screeninga za vitamin D3;
 7. objasniti nemedikamentozne načine liječenja.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal