• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ginekološka endoskopija

Studentima će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih bolesti iz područja ginekološke endoskopije.
Detaljno se obrađuju teorijske spoznaje i praktična primjena ginekološke endoskopije na području minimalno invazivne ginekološke kirurgije. Pri tome se razmatraju recentne teorijske spoznaje vezane uz područje primjene endoskopije u ginekološkoj endoskopiji. Isto tako se iznose i vrlo konkretni podatci vezani uz praktičnu primjenu i vrijednost endoskopije na području minimalno invazivne ginekološke kirurgije, s posebnim osvrtom na područje uroginekologije, humane reprodukcije, ginekološke onkologije i fetalne medicine.
Posebno se analizira i primjena ginekološke endoskopije na planu dijagnostike, tretmana i praćenja pacijentica.
Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje ginekološke endoskopije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi ginekoloških pacijentica

Uvod u ginekološku endoskopiju. Endoskopska anatomija. Laparoskopija. Histeroskopija. Minimalno invazivna ginekološka kirurgija. Laparoskopski i histeroskopski instrumenti. Izvori i primjena raznih oblika energije u ginekološkoj endoskopiji. Tehnika sigurnog ulaska u abdominalnu šupljinu kod laparoskopije. Dijagnostička laparoskopija. Laparoskopija u benignoj patologijii ginekološkoj onkologiji. Suvremene metode i trendovi u laparoskopiji i tretmanu endometrioze. Robotska kirurgija. Histeroskopija u benignoj patologiji. Histeroskopija u dijagnostici prijeinvazivnih i minimalno invazivnih novotvorina. Endoskopija u tretmanu defekata zdjeličnog dna i inkontinencije. Perspektive endoskopije.

Obavezna literatura:

 1. Kopjar M, Fureš R, Šijanović S, i sur. Minimalno invazivna ginekološka kirurgija. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija Medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatsko društvo za ginekološku endoskopiju HLZ i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterama; 2020. (sveučilišni udžbenik)

Dopunska literatura:

 1. Karck U, Runge HM, Kopjar M. Endoskopska kirurgija u ginekologiji. Svezak I. Laparoskopija. Slikovni priručnik za postupak informiranog pristanka pacijentica. Tuttlingen, Njemačka: Endo Press Tuttlingen; 2012.
 2. Karck U, Runge H.M., Kopjar M. Endoskopska kirurgija u ginekologiji. Svezak II. Histeroskopija. Slikovni priručnik za postupak informiranog pristanka pacijentica. Tuttlingen, Njemačka: Endo Press Tuttlingen; 2012.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti koncept i prednosti ginekološke endoskopije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije;
 2. objasniti temeljne, rutinske i napredne pretpostavke koje su preduvjet za izvođenje ginekološke endoskopije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije;
 3. identificirati ulogu medicinske sestre/tehničara u prepoznavanju i praćenju endoskopskih entiteta, kao i problematike minimalno invazivne ginekološke kirurgije, počevši od endoskopske anatomije, laparoskopije, histeroskopije, endoskopskih instrumenata i opreme, izvora i primjena raznih oblika energije u ginekološkoj endoskopiji, tehnika sigurnog ulaska u abdominalnu šupljinu kod laparoskopije;
 4. predstaviti prednosti ginekološke endoskopije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije pred klasičnom ginekološkom kirurgijom;
 5. interpretirati recentne spoznaje s područja ginekološke endoskopije te objasniti recentne spoznaje na spomenutom području.

Nositelj: doc. dr. sc. Rajko Fureš

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal