• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom

Studentima prenijeti znanje o osnovama mikrobiologije, parazitologije i infektologije te biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infekcije, puteve prenošenja i obrane od infekcija.
Prikazati osnovne skupine antimikrobnih lijekova te njihov spektar djelovanja, mehanizme djelovanja na bakterijsku stanicu te mehanizme bakterijske otpornosti prema antimikrobnim lijekovima.
Omogućiti uvid u osnovne postupke mikrobiološke dijagnostike, s posebnim naglaskom na mikrobiološkuj obradu najčešćih kliničkih uzoraka, principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada.
Upoznati studente s ulogom mikrobiologije u postavljanju dijagnoze bolesti te s novim metodama koje se koriste u rutinskom radu kliničke mikrobiologije.
Upoznati studente s najčešćim infektološkim entitetima, diferencijalnom dijagnostikom, dijagnosticiranjem i liječenjem infektoloških bolesti.
Studentima prenijeti načine prevencije bolničkih infekcija.
Mikrobiologija i parazitologija. Osnovne biološke značajke najvažnijih mikroorganizama i parazita koji uzrokuju infekcije pojedinih organskih sustava u čovjeka; načini prenošenja infekcija uzrokovanih mikroorganizmima među ljudima; mogućnosti primjene antimikrobnih lijekova u liječenju određenih infekcija; osnove mikrobiološke dijagnostike infekcija pojedinih organskih sustava; pravilan način uzimanja materijala za mikrobiološku obradu; pravilna pohrana i transport mikrobioloških uzoraka; načini otkrivanja, sprječavanja i zaštite od bolničkih infekcija; praktično upoznavanje s osnovnim metodama mikrobiološke dijagnostike u laboratoriju.
Opća infektologija. Crijevne zarazne bolesti. Streptokokne bolesti, angine – diferencijalna dijagnostika. Gnojni meningitis. Meningokokne bolesti, stafilokokne bolesti. Bakterijemija, sepsa. Infekcije rikecijama, mikoplazmama, klamidijom. Spolno prenosive bolesti, bolničke infekcije. Tetanus, hripavac, leptospiroza. Osipne virusne bolesti, mumps (postvakcinalni). Influenca, virusne respiratorne infekcije. Enteroviroze, serozni meningitis. Sindrom infekcijske mononukleoze. Virusni hepatitis, HIV, herpes virusna infekcija. Parazitarne bolesti.

Obavezna literatura:

 1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schönwald S. Infektologija. Zagreb: Profil; 2008.
 2. Kalenić S. i sur. Medicinska mikrobiologija: udžbenik za student medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 2019. (izabrana poglavlja)
   

 

Dopunska literatura:

 1. Begovac J, i sur. Klinička infektologija. Zagreb Medicinska naklada; 2019.
 2. Beader N, Bedenić B, Budimir A. Klinička mikrobiologija – odabrana poglavlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Damani NN. Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija. Prijevod 4. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 4. Kuzman I, Schönwald S. Infektologija za medicinske škole. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. prepoznati osobine mikroorganizama koji uzrokuju infektivne bolesti u čovjeka, njihove čimbenike patogenosti te načine prenošenja;
 2. koristiti stečeno znanje o osnovama imunološke obrane čovjeka od infekcije;
 3. prepoznati način djelovanja antimikrobnih sredstava te mehanizme otpornosti mikroorganizama na ta sredstva;
 4. prepoznati i primijeniti temeljne principe pravilnog i sigurnog laboratorijskog rada;
 5. objasniti i primijeniti metode prevencije bolničkih infekcija;
 6. objasniti osnove laboratorijske dijagnostike patogenih mikroorganizama i parazita;
 7. primijeniti stečeno znanje pri pravilnom odabiru mjesta za uzimanje kliničkog uzorka, pravilnom uzorkovanju i transportu ili pohrani uzoraka do mikrobiološkog laboratorija;
 8. argumentirati znanje iz opće infektologije i infektoloških bolesti;
 9. koristiti nove spoznaje iz infektologije pri sestrinskoj skrbi uz infektološkog bolesnika;
 10. razviti integralni pristup zdravlju i bolesti i promatrati stanicu i organizam kao integrirani sustav;
 11. interpretirati patofiziološke promjene potaknute mikroorganizmima.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski

 

Suradnici:

°       prof. dr. sc. Ljiljana Perić

°       doc. dr. sc. Jasminka Talapko

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal