• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Cilj kolegija je osposobiti studenta da razumije stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju s psihičkim poremećajima; osposobiti ga za vještine potrebne za prikupljanje podataka, planiranje i provođenje zdravstvene njege i evaluaciju ishoda; dati mu osnovno teoretsko znanje i razumijevanje tehnika pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima te ga osposobiti da funkcionira kao kompetentni član multidisciplinarnog tima.

Povijest i razvoj zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika. 
Etički aspekti i dileme zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika.
Organizacija zdravstvene skrbi psihijatrijskih bolesnika i hitna stanja. 
Važnost komunikacije u psihijatrijskoj zdravstvenoj njezi, terapijska komunikacija i prihvaćanje bolesnika. Proces zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika. Uporaba teorijskih modela u procesu zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika (H. Peplau, D. Orem, G. W. Stuart, Roy C.).
Dokumentacija zdravstvene njege. Terapijske intervencije u zdravstvenoj njezi.
Procjena simptoma, znakova duševnih poremećaja, čimbenika rizika i potreba za zdravstvenom skrbi.
Zdravstvena zaštita i akutna psihijatrijska stanja.
Proces zdravstvene njege u ovisnosti o psihoaktivnim tvarima i alkoholu. 
Proces zdravstvene njege bolesnika s organski uzrokovanim mentalnim poremećajima.
Proces zdravstvene njege bolesnika sa shizofrenijom i shizofreniji sličnim poremećajima.
Proces zdravstvene njege bolesnika s depresijom.
Proces zdravstvene njege bolesnika s manijom.
Proces zdravstvene njege bolesnika sa suicidalnim ponašanjem.
Proces zdravstvene njege bolesnika s nasilničkim ponašanjem.
Proces zdrvastvene njege bolesnika s anksioznim poremećajem.
Proces zdrvastvene njege bolesnika s poremećajem hranjenja.
Proces zdravstvene njege poremećaja u razvojnom razdoblju.
Proces zdrvatvene njege bolesnika s poremećajem osobnosti.
Proces zdravstvene njege osoba starije životne dobi s mentalnim poremećajem.
Uloga medicinske sestre u psihosocijalnoj rehabilitaciji.
Značaj i uloga sestrinstva u psihofarmakoterapiji.
Timski rad. Socioterapijske tehnike rada. Terapijska zajednica.

Obavezna literatura:

 1. Moro Lj, Frančišković T, i sur. Psihijatrija: udžbenik za više zdravstvene studije. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.
 2. Jakovljević M. Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole. Samobor: A. G. Matoš; 2003.
 3. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2006.
 4. Filaković P, i sur. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.
 5. Nastavni materijali s predavanja i seminara.

Dopunska literatura:

1. HUMS, Hrvatsko psihijatrijsko društvo medicinskih sestara i tehničara. Sestrinske dijagnoze u zdravstvenoj skrbi psihijatrijskog bolesnika. Zbornik radova 17. Dani psihijatrijskog društva medicinskih sestara i tehničara. Plitvička jezera: 2011.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati činjenice i teorijske spoznaje unutar područja zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika  i medicine;
 2. primijeniti postupke sestrinske skrbi samostalno i/ili u stručnom timu sukladno načelima, standardima i zakonskim propisima psihijatrijskih bolesnika;
 3. provesti proces sestrinske skrbi; procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postavljanje cilja, izradu plana i implementaciju postupaka, evaluaciju;
 4. upravljati sestrinskom dokumentacijom;
 5. primijeniti načela i tehnike poučavanja korisnika na temelju procjene potreba za edukacijom;
 6. vrednovati standarde sestrinske prakse s ciljem unapređenja kvalitete, unapređenja duševnog zdravlja i procjene mentalnog statusa kao kompetentan/-na član/-ica multidisciplinarnog tima;
 7. primijeniti etička načela i komunikacijske vještine u radu sa psihijatrijskim bolesnikom, tehnike pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima;
 8. razviti stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

◦     doc. dr. sc. Vladimir Grošić,

◦     dr. sc. Sandra Kocijan Lovko,

◦     doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,

◦     Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

◦     Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

◦     Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent,

◦     Sandra Coha, mag. med. techn., asistent,

◦     Iris Topolić Šestan, mag. med. techn., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

◦     Ksenija Galić, mag. med. techn., asistent,

◦     Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., asistent,

◦     Ivana Jelinčić, mag. med. techn., asistent,

◦     Marin Mamić, mag. med. techn., asistent,

◦     Tea Prgić, mag. med. techn., asistent,

◦     Zdenka Rade, mag. med. techn., asistent,

◦     Verica Todorović, mag. med. techn., asistent,

◦     Mihael Vlaović, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal